Bài giảng Bệnh dại và phòng dại cho người và chó (Phần 4)

Chia sẻ: comfort_memmai

Phòng chống bệnh dại: Khi phương tiện giao thông gây chết người, chủ nhân của nó phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu chó cắn gây chết người thì chủ lại không bị truy cứu. Nghịch lý này khiến rất nhiều gia đình không chịu tiêm phòng cho chó và nguy cơ về bệnh dại vẫn tồn tại.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Bệnh dại và phòng dại cho người và chó (Phần 4)

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản