Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài giảng Bệnh dại và phòng dại cho người và chó (Phần 4)

Chia sẻ: | Ngày: pdf 21 p | 17

0
87
views

Phòng chống bệnh dại: Khi phương tiện giao thông gây chết người, chủ nhân của nó phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu chó cắn gây chết người thì chủ lại không bị truy cứu. Nghịch lý này khiến rất nhiều gia đình không chịu tiêm phòng cho chó và nguy cơ về bệnh dại vẫn tồn tại.

Bài giảng Bệnh dại và phòng dại cho người và chó (Phần 4)
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản