Bài giảng chi tiết máy - TS. Bùi Trọng Hiếu

Chia sẻ: nguyenson1590

Chi tiết máy là môn học nghiên cứu các phương pháp tính toán và thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung. Chi tiết máy có công dụng chung: bulong, đai ốc, bánh răng, ổ lăn...Chi tiết máy có công cụng riêng: trục khuỷu, cam, bánh, tuabin...Nghiên cứu kết cấu và tính toán các chi tiết máy cụm chi tiết máy theo các chỉ tiêu khả năng làm việc.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản