Bài giảng: Chiếu dời đô

Chia sẻ: bidao13

Chiếu dời đô hay Thiên đô chiếu (遷都詔) là một đoạn văn được Ngô Sỹ Liên ghi lại sớm nhất ở thế kỷ XV trong sách Đại Việt sử ký toàn thư[1], bài văn này được cho rằng do vua Lý Thái Tổ ban hành vào mùa xuân năm 1010 để chuyển kinh đô của nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La (Hà Nội). Theo ý kiến GS Trần Quốc Vượng[2], Chiếu dời đô đã khẳng định được vai trò của kinh đô Thăng Long,[3] nó được coi là tác phẩm khai sáng văn...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng: Chiếu dời đô

Em hãy đọc thuộc lòng và diễn
Em hãy đọc thuộc lòng và diễn
cảm bản dịịch thơ bài “Ngắm
cảm bản d ch thơ bài “Ngắm
trăng”.
trăng”.
Cho biếtt nét đẹp trong tâm hồn
Cho biế nét đẹp trong tâm hồn
Bác qua bài thơ ?
Bác qua bài thơ ?
Chiếu dờii
Chiếu dờ
Chi
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
1. Tác giả - Tác phẩm :
a) Tác giả :
- Lý Công Uẩn ( 974 – 1028 ).
- Quê : Từ Sơn – Bắc Ninh.
- Là người thông minh, nhân
ái, có chí lớn.
- Sáng lập vương triều nhà LÝ
.
b) Tác phẩm :

Tượng đài Lý Thái Tổ
( Lý Công Uẩn )
Chiếu dờii
Chiếu dờ
Chi
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
1. Tác giả - Tác phẩm :
a) Tác giả : (SGK)
a)
b) Tác phẩm :

* Hoàn cảnh ra đời :
Hoàn
- Viết năm 1010.
Vi
- Khi Lý Công Uẩn có ý định dời đô từ
Khi
Hoa Lư về Đại La.
Chiếu dờii
Chiếu dờ
Chi
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
1. Tác giả - Tác phẩm :
a) Tác giả :
b) Tác
phẩm :
* Hoàn cảnh ra đời :
Hoàn
- Viết năm 1010.
Vi
- Khi Lý Công Uẩn có ý định dời đô từ
Khi
Hoa Lư về Đại La.
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
1. Tác giả - Tác phẩm : ( SGK )
2. Đọc và giải nghĩa từ :
2.
* Đọc :
* Giải nghĩa từ : ( SGK )
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
1. Tác giả - Tác phẩm : ( SGK )
2. Đọc và giải nghĩa từ :
2.


* Thể loại :
Th
- Chiếu : Lời ban bố mệnh lệnh của vua cho
Chi
thần dân.
- Phương thức biểu đạt : Nghị luận
Ph
Chiếu dờii
Chiếu dờ
Chi
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
1. Tác giả - Tác phẩm : ( SGK )
2. Đọc và giải Bố cụct: : Chia làm 2 đoạn
nghĩa ừ
2.
* Bố cục :

Từ đầu . . .
Việc phảii dờii đô
Việc phả dờ đô
không dời đổiPhần còn lại Định đô mớii
Định đô mớ
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
II. Tìm hiểu văn bản :
1. Luận cứ của việc dời đô :
a. Nhà Thương - Chu nhiều lần dời đô :

Tác gisuyviện cdẫan sửgiả thì
Theo suy luậ n củ tác ả thì
Tác giả viện dủantác gisách
Theo ả luận ẫ sử sách
Nhà ThươTrungờiQuốủađã ttừngnhà ời đô.
việ c dờ Chu a các u l n d
ng,cnhài đô ốc nhiềvuaầnhà
việ d Qu c ủđã vua có
đô c các
ừ có
Thương, nhà Chu nhằngmục
Trung c
Thương, nhà Chu nhằm mục
m
những cuộc dgì ii đô nhằm
ng cuđíchdờ n đô c phát
nhữđô làm c ấgì ? ướnhằm triển
ộ đ ờ?
Việc dời đích t
mục đích gì ?
Kết n,mụủa việcgìời đô ấy
quthcc đích d ?
vững bề ả ịnh vượng.
Kết quả của việc dời đô ấy
như thế nào ?
như thế nào ?
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
II. Tìm hiểu văn bản :
1. Luận cứ của việc dời đô :
a. Nhà Thương - Chu nhiều lần dời đô :
b. Triều đại Đinh - Lê không dời đô :

Tác giả chỉỉ ra việc
Tác giả ch ra việc
không dờii đô của các
không dờ đô của các
triều đạii Đinh – Lê dẫn
triều đạ Đinh – Lê dẫn
đến hậu quả gì ?
đến hậu quả gì ?


Đường vào cố đô Hoa Lư
Cố đô Hoa Lư
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
Em thử giảii thích vì
Em thử giả thích vì
II. Tìm hiểu văn bản : sao nhà Đinh -- Lê
sao nhà Đinh Lê
1. Luận cứ của việc dời đô : không dờii đô ?
không dờ đô ?
a. Nhà Thương - Chu nhiều lần dời đô :
b. Triều đại Đinh - Lê không dời đô :


Hai triều Đinh - Lê không dời đô.
Triều đại ngắn ngủi, dân
Hậu
khổ, muôn vật không thích
quả
nghi.
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
II. Tìm hiểu văn bản :
1. Luận cứ của việc dời đô :
a. Nhà Thương - Chu nhiều lần dời đô :
b. Triều đại Đinh - Lê không dời đô :

Đưa ra 2 cơ sở trên,
Đưa ra 2 cơ sở trên,
Kinh đô cũ HoaLýư khôngẩn muốnhợp,
L Công U còn phù
Lý Công U ẩn muốn
không thể phátkhẳển đất nđiềc về? ọi
kh ẳng định ướu gì ?
tri ng ịnh điều gì m
mặt Phải dời đô
Chiếu dờii
Chiếu dờ
Chi
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
II. Tìm hiểu văn bản :
1. Luận cứ của việc dời đô :
a. Nhà Thương - Chu nhiều lần dời đô :
b. Triều đại Đinh - Lê không dời đô :
Câu văn :: “Trẫm rấtt đau
Câu văn “Trẫm rấ đau
+ Nghệ thuật : về việc đó, không thể
xót về việc đó, không thể
xót
không dờii đổii” thể hiện
không dờ đổ ” thể hiện
- Lập luận giàung gì thuyết phục.
sức
tâm trạ ng gì của nhà vua?
tâm trạ của nhà vua?
- Có lí, có Nó có tác dụng gì trong
tình.
Nó có tác dụng gì trong
bài văn nghịị luận ?
bài văn ngh luận ?
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
II. Tìm hiểu văn bản :
1. Luận cứ của việc dời đô :
2. Luận cứ của việc định đô mới :
a. Lợi thế thành Đại La :
a. Lợi thế thành Đại La
: Theo tác giả, vị thế thành
Theo tác giả, vị thế thành
Đạii La có những thuận llợii gì
Đạ La có những thuận ợ gì
để có thể chọn làm nơii đóng
để có thể chọn làm nơ đóng
đô ?
đô ?
ĐẠI LA
ĐẠI LANhóm 1,2,3 :: Tìm hiểu về vịị thế llịịch sử,, địịa lý của Đạii La
Nhóm 1,2,3 Tìm hiểu về v thế ch sử đ a lý của Đạ La
Nhóm 4,5,6 :: Tìm hiểu về vịị thế chính trịị,, văn hoá của Đạii La
Nhóm 4,5,6 Tìm hiểu về v thế chính tr văn hoá của Đạ La
Chiếu dờii
Chiếu dờ
Chi
a. Lợi thế thành Đại La
đô
đô
:
* Cao Vương đã định đô.
* Vị thế địa lý :
+ Là trung tâm đất nước.
+ Thế đất uy nghi “ Rồng cuộn, hổ ngồi ”.
+ Tiện hướng nhìn sông, dựa núi.
+ Rộng, bằng, cao, thoáng.

* Vị thế chính trị, văn hoá :
+ Muôn vật tốt tươi.
+ Thắng địa của đất Việt.
+ Chốn hội tụ trọng yếu.

 Nơi trung tâm của quốc gia Đại Việt.
Nơi dựng nghiệp của đế vương.
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
2. Luận cứ của việc định đô mới :
a. Lợi thế thành Đại
La:
* Nghệ thuật :

Lập luận chặt chẽ, lời văn biền
ngẫu. Có kết hợp yếu tố miêu tả,
biểu cảm, tự sự.
Chiếu dờii đô
Chiếu dờ đô


2. Luận cứ của việc định đô mới :
a. Lợi thế thành Đại
b. Quy: t định của nhà vua
La ế
:

Vớii llập luận và dẫn
Vớ ập luận và dẫn
Khẳngchứng cụnthể như làm kinh
chứng cọ th ể như
định ch ụ Đại La
đô. vậy, nhà vua muốn
vậy, nhà vua muốn
khẳng định điều gì ?
khẳng định điều gì ?
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
2. Luận cứ của việc định đô mới :
a. Lợi thế thành Đại
b. Quy: t định của nhà vua
La ế
:

Tạ sao khi ktừ thúc bài
T ệ dời đô ế Hoa Lư
Viạiicsao khi kếtt thúc bài
vềchiếu,La hội đủ 3 yếra tố
chi ạu, nhà vua không u
Đ ếi nhà vua không ra
llệnh mà llạii llạii đặtt câu hỏii ::
ệnh mà ạ ạ đặ câu hỏ
“Các khanh nghĩ thế nào ?”.
ThiênCác khanh nghĩợi ế nào ?”. hòa
“ thời Địa l th Nhân
Cách kếtt thúc ấy có tác
Cách kế thúc ấy có tác
dụng gì ?
dụng gì ?
Ngày 2-9-1945, Bác Hồ đọc bản
Tuyên ngôn độc lập tại quảng
trường Ba Đình (Hà Nội) khai sinh ra
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hà Nội – Trungtâm chính trị, kinh tế, văn hóa

Hội trường Ba Đình Phủ Chủ tịch
Thủ đô Hà Nội Hồ Hoàn Kiếm – Tháp Rùa
Hà Nội - Danh lam thắng cảnh

Hồ Tây Hồ Trúc Bạch
Hồ Hoàn Kiếm Cầu Thê Húc
Hà Nội - Di tích lịch sử, văn hóa

Văn Miếu Chùa Một Cột
Chùa Trấn Đền Ngọc Sơn
Di tích Hoàng thành – Thăng Long
Di
được phát hiện vào năm 2003
và được công nhận là di tích cấp quốc gia
Hà Nội được UNESCO công nhận là

“THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH”
Nhà sàn Bác Hồ
Tháp Rùa
Đón tiếp khách nước ngoài Hội nghị APEC 2006
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
II. Tìm hiểu văn bản : nhất đặc điểm nghệ thuật
Ý nào nói đúng
nào đúng
III. Tổngnổit bật của áng văn chính luận “Chiếu
kế :
dời đô” ?
1. Nghệ thuật :
* Lập luận luận giàu sức ục, có ếtcó tình.
A. Lập giàu tính thuyết phthuy lí,
* Kết cấu chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể.
phục, có lí, có tình.
Kết cấu chặt chẽ .
B.
Ngôn ngữ giàu nhạc điệu.
C.
Cả A và B .
D.
D.
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
I. Đọc Việtìm hiểudchungra đời đã phản ánh ý chí
và c chiếu ời đô :
II. Tìm độểuập tự cường và sự phát triển lớn mạnh
hi c l văn bản :
III. Tổngủa dân tộc Đại Việt :
c kết :
1. Nghệ thuậứ: tỏ triều đình nhà Lý đủ sức
A. Ch t ng
chấm dứtậnạn phong kiếnphục, ứ .lí, có tình.
* Lập lu n giàu tính thuyết cát c có
* Kết cấu chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể.
B. Thế và lực của dân tộc Đại Việt sánh
2. Nộingang :hàng với phương Bắc.
dung
C. Thểểhiện ý chí đnguyp vàvọngncmạnh của
* Th hiện ý chí ộc lậện sự lớ ủa nhân
dân thu Đại Việt. n về một mối và dựng
dân tộc giang sơ
xâyThựtc nước độệnập ng củường .dân : Thu
* đấ hiện nguyc l vọ tự c a nhân
D CơnA,ềB và mối, xây dựng đất nước độc
giang s v một

D.
Dập, hùng cường. C.
l
Chiếu dờii
Chiếu dờ
đô
đô
I. Đọc và tìm hiểu chung :
II. Tìm hiểu văn bản :
III. Tổng kết :Ghi nhớ : SGK
Chiếu dờii đô
Chiếu dờ đô
I. Đọc và tìm hiểu chung
I.
: 1. Tác giả - Tác phẩm :
1.
2. Đọc và giải nghĩa từ :
II. Tìm hiểu văn bản :
II. Tìm
1. Luận cứ của việc dời đô
a. Nhà Thương, nhà Chu nhiều lần dời đô :
b. Triều đại Đinh - Lê không dời đô :
2. Luận cứ của việc định đô mới :
a. Lợi thế thành Đại La:
a.
b. Quyết định của nhà vua :
b. Quy
III. Tổng kết :
III.
CHIẾU DỜI ĐÔ
CHI

Luận cứ của việc dời đô Luận cứ của việc định đô
mới
Nhà Đinh,
Nhà Thương, nhà Lê
nhà Chu ĐẠI LA
ĐẠI LA
không dời
nhiều lần đô Có nhiều

dời đô
lợi thế
Hậu quả
KINH ĐÔ
về
Kết quả
Triều đại cũ
địa lý,
ngắn ngủi,
Đất nước của chính trị,
dân khổ,
phát triển Cao vương văn hoá
muôn vật
vững bền
thịnh vượng không thích
nghi


Hoa Lư không phù hợp, Quyết định chọn Đại La
không thể không dời đổi làm kinh đô mới
Em hãy chứng
Em hãy chứng
minh “Chiếu dờii
minh “Chiếu dờ
đô” có kếtt cấu
đô” có kế cấu
chặtt chẽ,, llập luận
chặ chẽ ập luận
giàu sức thuyếtt
giàu sức thuyế
phục.
phục.
Thời đại Nơi định đô
Hùng Vương Phong Châu
An Dương Vương Em hãy Cổbiế trong
cho Loa
Em hãy cho biếtt trong
các thờii đạii sau,
các thờ đạ sau,
nước ta Hoa ọnư
Nhà Đinh - Lê đã ch L
nước ta đã ch ọn
những nơii nào làm
những nơ nào làm
Đại đô ? (Thăng Long)
Nhà Lý kinh La
kinh đô ?
Nhà Nguyễn Huế
Hà Nội (thủ đô)
Ngày nay
Hồ Trúc Bạch
THĂNG LONG – HÀ NỘI
­ Học và nắm ý chính của bài.
­ H
­ Lập lại sơ đồ lập luận của “Chiếu dời đô”.
­ Soạn bài “Hịch tướng sĩ”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản