Bài giảng chương 6: Kế toán quản trị với việc ra quyết định

Chia sẻ: alt_12

Thông tin nào là những thông tin thích hợp trong các quyết đinh kinh doanh, đó chính là những thông tin tạo nên sự khác biệt giữa những phương án. Những thông tin này cho ta thấy chi phí và doanh thu chênh lệch giữa các phương án và đây chính là cơ sở giúp các nhà quản trị ra được nhưng quyết định chính xác.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản