BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU - Chương 1

Chia sẻ: locnghean08dxdhutech

Hệ đơn giản: Hệ dầm: thanh thẳng, chịu uốn là chủ yếu (thường N = 0).

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản