Bài giảng Công cụ tài chính phái sinh (ĐHKT Đà Nẵng) - Chương 5

Chia sẻ: impossible_1

Chương 5: Định giá quyền chọn - Với bài giảng chương 5 này các bạn sinh viên sẽ hiểu thêm về hai mô hình định giá cơ bản trong định giá quyền trọn đó là: Mô hình nhị thức (Binomial Model) và Mô hình Black-Scholes (Black-Scholes Model).

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản