Bài giảng Công tác văn thư trong các cơ quan tổ chức Đảng tổ chức chính trị xã hội - TS. Nguyễn Lệ Nhung

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
433
lượt xem
111
download

Bài giảng Công tác văn thư trong các cơ quan tổ chức Đảng tổ chức chính trị xã hội - TS. Nguyễn Lệ Nhung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Công tác văn thư trong các cơ quan tổ chức Đảng tổ chức chính trị xã hội" nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức cơ bản về công tác văn thư trong các cơ quan tổ chức Đảng tổ chức chính trị xã hội để từ đó giúp các bạn biết được những thao tác cụ thể để thực hành trong thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công tác văn thư trong các cơ quan tổ chức Đảng tổ chức chính trị xã hội - TS. Nguyễn Lệ Nhung

 1. CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CÔNG TÁC VĂN THƯ  TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐẢNG,  TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI Ngành đào tạo:  Hành chính Văn thư, Văn thư Lưu trữ Người biên soạn:  TS. CVC. Nguyễn Lệ Nhung   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 2. 1. Tên học phần: Côngtác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội 2. Số đơn vị học trình: 3 (45 tiết) 3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2, thứ 3 4. Phân bổ thời gian - Lýthuyết 67% - Thực hành (thảo luận, làm bài tập, kiểm tra) 33% 5. Điều kiện tiên quyết Trước khi học học phần này, sinh viên cần được học nghiệp vụ công tác văn thư.   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 3. 6. Mục tiêu của học phần 6.1. Mục tiêu chung - Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác văn thư trong các cơ quan Đảng, tổ chức CT- XH -Trang bị, hướng dẫn cho người học nắm vững các thao tác để thực hiện các nghiệp vụ của công tác VT trong các cơ quan đảng, tổ chức CT-XH   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 4. 6. Mục tiêu của học phần (Tiếp theo) • 6.2. Mục tiêu cụ thể • ­ Về kiến thức: Hiểu được các khái niệm, đặc điểm,  nội dung công tác văn thư trong các cơ quan đảng;  Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của  các cơ quan đảng; Hiểu được mục đích của việc  thực hiện các nghiệp vụ cơ bản của công tác văn  thư  • ­ Về kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức và thực hiện  được các thao tác nghiệp vụ của công tác văn thư  trong các cơ quan đảng   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 5. 7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Chương I. Công tác văn thư trong các cơ quan Đảng và các đoàn thể chính trị-xã hội - 10 tiết Chương III. Văn bản của Đảng cộng sản Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội - 12 tiết Chương IV. Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản - 10 tiết Chương V. Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ - 13 tiết   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 6. 8. Nhiệm vụ của sinh viên ­ Dự giờ lý thuyết đầy đủ trên lớp ­ Tham dự đầy đủ các buổi thực hành  và kiểm tra   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 7. 9. Tài liệu học tập - Đề cương bài giảng “Công tác văn thư trong các cơ quan Đảng và đoàn thể CT-XH” - Các văn bản của Đảng quy định về nghiệp vụ công tác văn thư và công tác văn phòng cấp ủy đảng - Đề cương, giáo trình, tập bài giảng về nghiệp vụ công tác văn thư của trường cao đẳng Văn thư lưu trữ TW I năm 2005 – 2006, 2007   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 8. 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên ­ Thảo luận ­ Thực hành ­ Kiểm tra giữa môn học ­ Thi hết môn học 11. Thang điểm: 10 12. Nội dung chi tiết học phần   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 9. 12. Nội dung chi tiết học phần Chương I NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI (Tổng: 10 tiết, lý thuyết 6 tiết, thảo luận 4 tiết)   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 10. 1. Khái niệm, vị trí và tác dụng công tác văn thư trong văn phòng cấp ủy đảng 1.1. Khái niệm 1.2. Vị trí 1.3. Tác dụng   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 11. 2. Nội dung công tác VT trong các cơ quan   đảng 2.1. Thảo VB, ghi biên bản các cuộc họp, hội nghị 2.2. Sửa chữa và duyệt bản thảo 2.3. Đánh máy, in văn bản TL 2.4. Ký, đóng dấu VB tài liệu, quản lý con dấu chặt chẽ, sử dụng con dấu đúng quy định   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 12. 2. Nội dung công tác VT trong các cơ  quan đảng (tiếp theo) • 2.5. Đăng ký và làm thủ tục gửi VB tài liệu  • 2.6. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến • 2.7. Phân phối, chuyển giao và theo dõi  giải quyết VB đến • 2.8. Lập hồ sơ và nộp lưu  hồ sơ vào lưu trữ  cơ quan  • 2.9. Quản lý và cấp phát giấy giới thiệu,  giấy nghỉ phép và giấy đi đường   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 13. 3. Yêu cầu đối với cán bộ làm công tác văn thư trong văn phòng cấp ủy 3.1. Phẩm chất đạo đức 3.2. Chuyên môn nghiệp vụ 4. Hệ thống quản lý công tác văn thư trong các cơ quan Đảng 4.1. Ở Trung ương 4.2. Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4.3. Ở cấp quận, huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh.   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 14. Chương II VĂN BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VĂN BẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI (Tổng số 12 tiết)   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 15. A. Hệ thống văn bản của Đảng B. Thẩm quyền ban hành văn bản của Đảng C. Thể thức văn bản của Đảng IV. Văn bản của các tổ chức chính trị xã hội    TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 16. I. Hệ thống văn bản của Đảng 1. Khái niệm   2. Thể loại văn bản của Đảng   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 17. B. Thẩm quyền ban hành văn bản của Đảng I. Thẩm quyền ban hành văn bản của Các cơ quan lãnh đạo cấp trung ương 1. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng 2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3. Bộ Chính trị ban hành 4. Thường vụ Bộ Chính trị   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 18. B. Thẩm quyền ban hành văn bản của Đảng     II. Thẩm quyền ban hành văn bản của Các cơ  quan lãnh đạo Đảng cấp tỉnh, thành phố trực  thuộc TW 1. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương  2. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố (gọi tắt  là tỉnh ủy, thành ủy)  3. Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy    TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 19. III. Các cơ quan lãnh đạo đảng cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (cấp huyện) 1 Đại hội đảng bộ cấp huyện ban hành 2. Ban chấp hành đảng bộ huyện 3.3. Ban thường vụ huyện ủy IV. Các cơ quan lãnh đạo Đảng cấp cơ sở 1. Đại hội đảng bộ (đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn thể đảng viên) 2. Ban chấp hành đảng bộ cơ sở (đảng ủy) 3. Ban thường vụ đảng ủy cơ sở   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997
 20. V. Các tổ chức đảng được lập ra theo quy định của Điều lệ Đảng hoặc theo quy định của Bộ CT 1. Đảng ủy Quân sự TW, Đảng ủy Công an TW, Các đảng ủy khối các cơ quan TW và Các đảng bộ trực thuộc TW 2. Các đảng ủy trực thuộc tỉnh, thành ủy 3. Các đảng ủy trực thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy (trực thuộc tỉnh ủy) IV. Các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy Các cấp (hoặc liên ban tham mưu giúp việc) VII. Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng các cấp   TS.CVC. Nguyễn Lệ Nhung _ 0912581997

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản