Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 7

Chia sẻ: Tran Le Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
239
lượt xem
73
download

Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa Năng lượng hoạt hóa và trạng thái chuyển tiếp Sự thay đổi năng lượng tự do Cân bằng hóa học .DANH PHÁP VÀ PHÂN LOẠI ENZYME 2.1/ Danh pháp: Tên cơ chất + ase ( thông thường) Hệ thống danh pháp quốc tế: mỗi E được xác định bởi một mã số xếp loại gồm 4 số Số thứ nhất chỉ loại E Số thứ hai chỉ nhóm Số thứ ba chỉ phân nhóm Số thứ tư chỉ thứ tự của E đó trong nhóm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng đại cương hóa sinh học - Chương 7

 1. Chương 7: ENZYME 1. Khái quát chung về enzyme 2. Danh pháp và phân loại enzyme 3. Cấu tạo hoá học của enzyme 4. Cơ chế tác dụng của enzyme 5. Tính đặc hiệu của enzyme 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng enzyme 7. Các coenzyme quan trọng
 2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ENZYME Định nghĩa Năng lượng hoạt hóa và trạng thái chuyển tiếp Sự thay đổi năng lượng tự do Cân bằng hóa học
 3. DANH PHÁP VÀ PHÂN LOẠI ENZYME 2.1/ Danh pháp: Tên cơ chất + ase ( thông thường) Hệ thống danh pháp quốc tế: mỗi E được xác định bởi một mã số xếp loại gồm 4 số Số thứ nhất chỉ loại E Số thứ hai chỉ nhóm Số thứ ba chỉ phân nhóm Số thứ tư chỉ thứ tự của E đó trong nhóm
 4. 2.2/ Phân loại: LOẠI TÊN ENZYME KiỂU PHẢN ỨNG XÚC TÁC VÍ DỤ 1 Oxydoreductase Chuyển vận è Alcol A- + B A + B- dehydrogenas e 2 Transferase Chuyển vận các nhóm chức: A-B +C A + B-C Hexokinase Phản ứng thủy phân: 3 Hydrolase A-B+H2O A-H +B-OH Trypsin Phân cắt lkC-C, C-O,C-N 4 Lyase Và các lk khác để thành lập Pyruvat thường là một lk đôi decarbonxyla se
 5. 2.2/ Phân loại: LOẠI TÊN ENZYME KiỂU PHẢN ỨNG XÚC TÁC VÍ DỤ 5 Isomerase Chuyển đổi các nhóm Maleat chức nội phân tử isomerase ( chuyển đồng phân) 6 Ligase (synthase) Xúc tác các phản ứng tổng hợp có kết hợp với Pyruvat sự thủy giải của ATP carboxylase
 6. CẤU TẠO HÓA HỌC CỦA ENZYME E là những chất xúc tác có bản chất protein MW = 12.000 đến hơn 1.000.000 E một thành phần ( các protein đơn giản ) E hai thành phần ( các protein phức tạp) Holoenzyme Apoenzyme + Cofactor (Prostetic, Coenzyme)
 7. CẤU TẠO HÓA HỌC CỦA ENZYME
 8. CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA ENZYME Phương trình tổng quát về cơ chế tác dụng của enzyme E lên cơ chất S tạo sản phẩm P: E+S E–S P+E
 9. CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA ENZYME Cơ chế E xúc tác cho phản ứng 2 cơ chất:
 10. TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYME Là bộ phận dùng để liên kết với cơ chất, có cấu trúc không gian xác định Chỉ chiếm tỉ lệ rất bé so với thể tích toàn bộ của E Gồm các nhóm chức của aminoacid, ngoài ra có thể có cả các ion kim loại và các nhóm chức của các coenzyme
 11. TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYME Đối với E một thành phần: TTHĐ chỉ gồm những nhóm chức của các aminoacid Đối với E hai thành phần: TTHĐ ngoài các nhóm chức của các Aa còn có sự tham gia của coenzyme và có thể cả ion kim loại
 12. TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYME Theo Fisher: TTHĐ có cấu trúc cố định, khi kết hợp tạo phức E-S giống chìa khóa và ổ khóa Thuyết tiếp xúc cảm ứng của Koshland: TTHĐ của E chỉ có cấu tạo hoàn chỉnh khi có sự tương tác với S.
 13. TÍNH ĐẶC HIỆU CỦA ENZYME 1. Đặc hiệu phản ứng 2. Đặc hiệu cơ chất Đặc hiệu tuyệt đối Đặc hiệu nhóm tuyệt đối:E Đặc hiệu nhóm tương đối 3. Đặc hiệu không gian
 14. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN TỐC PHẢN ỨNG CỦA ENZYME 6.1/ Ảnh hưởng của nồng độ enzyme [E]: Trong đk dư thừa cơ chất: [S]>>> [E] thì tốc độ phản ứng phụ thuộc vào [E]: v = k [E]
 15. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN TỐC PHẢN ỨNG CỦA ENZYME
 16. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN TỐC PHẢN ỨNG CỦA ENZYME 6.2/ Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất [S]: Vmax [S] v = -------------------- Km + [S] Km : hằng số Michaelis (Trên là phương trình Michaelis-Menten đã được Holden và Briggx hoàn thiện)
 17. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN TỐC PHẢN ỨNG CỦA ENZYME
 18. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN TỐC PHẢN ỨNG CỦA ENZYME 6.3/ Ảnh hưởng của các chất kìm hãm (I): I có thể kìm hãm thuận nghịch E : phản ứng giữa E và I nhanh chóng đạt đến cân bằng E + I EI I có thể kìm hãm không thuận nghịch E: I kết hợp với E bằng lk đồng hóa trị, sự phân ly phức EI là rất chậm
 19. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN TỐC PHẢN ỨNG CỦA ENZYME Các chất kìm hãm cạnh tranh:
 20. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN TỐC PHẢN ỨNG CỦA ENZYME Các chất kìm hãm không cạnh tranh:
Đồng bộ tài khoản