Bài giảng Dẫn lưu màng phổi (Phần 1)

Chia sẻ: bacsinhanhau

Bài giảng tham khảo về dẫn lưu kín xoang màng phổi và các biến chứng. Mục đích: Chỉ định; Kỹ thuật; Cách săn sóc; Biến chứng của đặt ống dẫn lưu. Mời các bạn cùng tham khảo học tập củng cố kiến thức.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Dẫn lưu màng phổi (Phần 1)

DẪN LƯU KÍN XOANG MÀNG
PHỔI VÀ CÁC BIẾN CHỨNG
MỤC ĐÍCH

• 1. CHỈ ĐỊNH
• 2. KỸ THUẬT
• 3. CÁCH SĂN SÓC
• 4. BIẾN CHỨNG CỦA ĐẶT ỐNG DẪN
LƯU
ÑÒNH NGHÓA

• - Trong ĐK bình thường: Khoang MP là khoang ảo
• - Chứa 2-3 ml dịch, không có không khí
• - Khi có dịch hoặc khí → ảnh hưởng đến hô hấp
• - ĐN: DL MP là thủ thuật đưa 1 hay nhiều ODL
• vào khoang MP
• - MĐ: thoát dịch hoặc khí
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH
HỌ A

Traøn khí maøng phoåi traùi töï phaùt löôïng vöøa

Daãn löu kín vaø huùt lieân tuïc sau 6 ngaøy coù

hieäu quaû
SINH LYÙ XOANG MAØNG PHOÅI
NG


• 3. Cơ học:
• - Trạng thái chân không: giúp phổi nở hết
• - Được giữ liên tục trong chu kỳ hô hấp
• - Áp lực chân không thay đổi từ - 5 → - 20 cm
nước.
• - Mất trạng thái chân không: phổi co lại
• - Dẫn lưu phải kín, một chiều từ trong ra ngoài
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản