Bài giảng đánh giá cảm quan thực phẩm

Chia sẻ: nmttruc

Đánh giá cảm quan thực phẩm là một phương pháp khoa học được sử dụng để gợi lên, đo đạc, phân tích và giải thích những thông tin thu được từ sản phẩm thông qua cảm nhận từ các giác quan: thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và thính giác

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng đánh giá cảm quan thực phẩm

 

  1. Bài 01. GIỚI THIỆU CẢM QUAN 2. Các tính chất cảm quan: • Màu sắc, hình thái: Nhận biết bằng mắt, gợi lên sự lựa chọn, so sánh đầu tiên.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản