Bài giảng đạo đức lớp 4 - TIẾT KIỆM THỜI GIỜ

Chia sẻ: mobistar1209

Học xong bài này, HS có khả năng hiểu được: +Thời giờ là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm. +Cách tiết kiệm thời giờ. -Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm. II.Đồ dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Các câu truyện, tấm gương về tiết kiệm thời giờ. -Mỗi HS có 3 tấm bìa màu: xanh, đỏ và trắng.

Nội dung Text: Bài giảng đạo đức lớp 4 - TIẾT KIỆM THỜI GIỜ

TIẾT KIỆM THỜI GIỜ

I.Mục tiêu:

-Học xong bài này, HS có khả năng hiểu được:

+Thời giờ là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm.

+Cách tiết kiệm thời giờ.

-Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm.

II.Đồ dùng dạy học:

-SGK Đạo đức 4.

-Các câu truyện, tấm gương về tiết kiệm thời giờ.

-Mỗi HS có 3 tấm bìa màu: xanh, đỏ và trắng.

III.Hoạt động trên lớp:

Tiết 1Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1.Ổn định: Cho HS hát. -Cả lớp hát.

2.KTBC:

-GV nêu yêu cầu kiểm tra: -3 HS thực hiện.

+Nêu phần ghi nhớ của bài “Tiết kiệm -HS nhận xét, bổ sung.

tiền của”.

-Yêu cầu Hs liên hệ thực tế “Nêu những
việc cần làm để tiết kiệm cho gia đình.” -5 em

-GV ghi điểm.

3.Bài mới:

a.Giới thiệu bài: “Tiết kiệm thời giờ”

b.Nội dung:

*Hoạt động 1: Kể chuyện “Một phút” –

trong SGK/14-15

-GV kể chuyện kết hợp với việc đóng

vai minh họa của một số HS. -HS lắng nghe và xem bạn đóng vai.

-GV cho HS thảo luận theo 3 câu hỏi -HS thảo luận.

trong SGK/15. -Đại diện lớp trả lời.

+Mi-chi-a có thói quen sử dụng thời

giờ như thế nào?

+Chuyện gì đã xảy ra với Mi-chi-a

trong cuộc thi trượt tuyết?

+Sau chuyện đó, Mi-chi-a đã hiểu ra

điều gì? -Các nhóm nhận xét bổ sung.

-GV kết luận:

Mỗi phút điều đáng quý. Chúng ta phải

tiết kiệm thời giờ.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xử lí tình

huống. Thảo luận nhóm (Bài tập 2- -Cả lớp trao đổi, thảo luận và giải

SGK/16) thích.

-GV chia 6 nhóm và giao nhiệm vụ

cho mỗi nhóm thảo luận về một tình

huống. +HS đến phòng thi muộn có thể

Nhóm 1, 2 : Điều gì sẽ xảy ra nếu HS không được vào thi hoặc ảnh hưởng

đến phòng thi bị muộn. xấu đến kết quả bài thi.

+Hành khách đến muộn có thể bị nhỡ

Nhóm 3, 4 : Nếu hành khách đến tàu, nhỡ máy bay.

muộn giờ tàu, máy bay thì điều gì sẽ xảy +Người bệnh được đưa đến bệnh viện

ra? cấp cứu chậm có thể bị nguy hiểm đến

Nhóm 5, 6 : Điều gì sẽ xảy ra nếu tính mạng

người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp

cứu chậm?

-GV kết luận:

+HS đến phòng thi muộn có thể không

được vào thi hoặc ảnh hưởng xấu đến

kết quả bài thi.

+Hành khách đến muộn có thể bị nhỡ
tàu, nhỡ máy bay.

+Người bệnh được đưa đến bệnh viện

cấp cứu chậm có thể bị nguy hiểm đến

tính mạng.

*Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ(bài tập 3-

SGK) -HS bày tỏ thái độ đánh giá theo các

-GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài phiếu màu theo quy ước :

tập 3 +Màu đỏ: Biểu lộ thái độ tán thành.

Em hãy cùng các bạn trong nhóm trao +Màu xanh: Biểu lộ thái độ phản đối.

đổi và bày tỏ thái độ về các ý kiến sau +Màu trắng: Biểu lộ thái độ phân

(Tán thành, phân vân hoặc không tán vân, lưỡng lự.

thành) :

a. Thời giờ là quý nhất.

b. Thời giờ là thứ ai cũng có, chẳng mất

tiền mua nên không cần tiết kiệm.

c. Tiết kiệm thời giờ là học suốt ngày,

không làm việc gì khác.

d. Tiết kiệm thời giờ là tranh thủ làm

nhiều việc trong cùng 1 lúc. -4 HS đọc, cả lớp đọc thầm để thuộc bi

-GV đề nghị HS giải thích về lí do lựa tại chỗ
chọn của mình.

-GV kết luận:

+Ý kiến a là đúng.

+Các ý kiến b, c, d là sai

-GV yêu cầu 2 HS đọc phần ghi nhớ.

4.Củng cố - Dặn dò:

-Tự liên hệ việc sử dụng thời giờ của -HS cả lớp thực hiện.

bản thân.

-Lập thời gian biểu hằng ngày của bản

thân (Bài tập 4- SGK/16)

+Em đã biết tiết kiệm thời giờ chưa?

Hãy trao đổi với bạn bên cạnh 1 số việc

cụ thể mà em đã làm để tiết kiệm thời

giờ.Tiết 2Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

*Hoạt động 1: Làm việc cá nhân (bài tập 1 – -Cả lớp làm việc cá nhân .

SGK) -HS trình bày , trao đổi trước lớp.
-GV nêu yêu cầu bài tập 1:

Em tán thành hay không tán thành việc làm

của từng bạn nhỏ trong mỗi tình huống sau?

Vì sao?

a. Ngồi trong lớp, Hạnh luôn chú ý nghe thầy

giáo, cô giáo giảng bài. Có điều gì chưa rõ, em

liền hỏi ngay thầy cô và bạn bè.

b. Sáng nào đến giờ dậy, Nam cũng cố nằm

trên giường. Mẹ giục mãi, Nam mới chịu dậy

đánh răng, rửa mặt.

c. Lâm có thời gian biểu quy định rõ giờ học,

giờ chơi, giờ làm việc nhà … và bạn luôn thực

hiện đúng.

d. Khi đi chăn trâu, Thành thường vừa ngồi

trên lưng trâu, vừa tranh thủ học bài.

đ. Hiền có thói quen vừa ăn cơm, vừa đọc

truyện hoặc xem ti vi.

e. Chiều nào Quang cũng đi đá bóng. Tối về

bạn lại xem ti vi, đến khuya mới lấy sách vở ra

học bài.
-GV kết luận:

+Các việc làm a, c, d là tiết kiệm thời giờ.

+Các việc làm b, đ, e không phải là tiết kiệm

thời giờ

*Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm đôi (Bài -HS thảo luận theo nhóm đôi về việc bản

tập 6- SGK/16) thân đã sử dụng thời giờ của bản thân và dự

-GV nêu yêu cầu bài tập 6. kiến thời gian biểu trong thời gian tới.

+Em hãy lập thời gian biểu và trao đổi với -HS trình bày .

các bạn trong nhóm về thời gian biểu của -Cả lớp trao đổi, chất vấn, nhận xét.

mình.

-GV gọi một vài HS trình bày trước lớp.

-GV nhận xét, khen ngợi những HS đã biết sử

dụng, tiết kiệm thời giờ và nhắc nhở các HS HS cả lớp thực hiện.

còn sử dụng lãng phí thời giờ.

4.Củng cố - Dặn dò:

-Thực hiện tiết kiệm thời giờ trong sinh hoạt

hàng ngày.

-Chuẩn bị bài cho tiết sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản