Bài giảng đạo đức lớp 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

Chia sẻ: mobistar1209

Học xong bài này, HS có khả năng nhận thức được: -Mỗi người điều có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Cần phải có quyết tâm và vượt qua khó khăn. -Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong học tập. -Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục. -Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. ...

Nội dung Text: Bài giảng đạo đức lớp 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

Bi 2 VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬPI.Mục tiêu:

Học xong bài này, HS có khả năng nhận thức được:

-Mỗi người điều có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Cần

phải có quyết tâm và vượt qua khó khăn.

-Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và

trong học tập.

-Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc

phục.

-Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

II.Đồ dùng dạy học:

-SGK Đạo đức 4.

-Các mẫu chuyện, tấm gương vượt khó trong học tập.III.Hoạt động trên lớp:

Tiết: 1

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1.Ổn định:

2.KTBC:
-GV nêu yêu cầu kiểm tra: -HS đọc bài và trả lời câu hỏi.

+Nêu phần ghi nhớ của bài “Trung -HS khác nhận xét, bổ sung.

thực trong học tập”.

+Kể một mẩu chuyện, tấm gương về

trung thực trong học tập.

-GV nhận xét, ghi điểm.

3.Bài mới:

a.Giới thiệu bài: “Vượt khó trong học -HS nhắc lại.

tập”

b.Nội dung:

*Hoạt động 1: Kể chuyện một học sinh

nghèo vượt khó. -HS lắng nghe.

-GV giới thiệu: Trong cuộc sống

thường xảy ra những rủi ro, chúng ta

cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh

khó khăn. Chúng ta có thể làm gì để

vượt lên số phận?

Truyện “Một học sinh nghèo vượt khó”

trong SGK kể về trường hợp bạn Thảo.

Chúng ta hãy cùng nhau xem bạn Thảo -Cả lớp nghe.1-2 HS tóm tắt lại câu
gặp những khó khăn gì và đã vượt qua chuyện.

như thế nào?

-GV kể chuyện.

*Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Câu 1 -Các nhóm thảo luận. Đại diện các

và 2- SGK trang 6) nhóm trình bày ý kiến.

-GV chia lớp thành 2 nhóm. -Cả lớp chất vấn, trao đổi, bổ sung.

ịNhóm 1: Thảo đã gặp khó khăn gì

trong học tập và trong cuộc sống hằng

ngày?

ịNhóm 2 : Trong hoàn cảnh khó khăn

như vậy, bằng cách nào Thảo vẫn học

tốt?

-GV ghi tóm tắt các ý trên bảng.

-GV kết luận: Bạn Thảo đã gặp rất

nhiều khó khăn trong học tập và trong

cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc

phục, vượt qua, vượt lên học giỏi. -HS thảo luận theo nhóm đôi.

Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó -Đại diện từng nhóm trình bày cách

của bạn. giải quyết.

*Hoạt động 3: Thảo luận theo nhóm đôi -HS cả lớp trao đổi, đánh giá cách giải
(Câu 3- SGK trang 6) quyết.

-GV nêu yêu cầu câu 3:

+Nếu ở trong cảnh khó khăn như bạn

Thảo, em sẽ làm gì? -HS làm bài tập 1

-GV ghi tóm tắt lên bảng

-GV kết luận về cách giải quyết tốt -HS nêu cách sẽ chọn và giải quyết lí

nhất. do.

*Hoạt động 4: Làm việc cá nhân (Bài

tập 1- SGK trang 7).

-GV nêu từng ý trong bài tập 1: Khi

gặp 1 bài tập khó, em sẽ chọn cách làm

nào dưới đây? Vì sao?

a/. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.

b/. Nhờ bạn giảng giải để tự làm. -HS phát biểu

c/. Chép luôn bài của bạn.

d/. Nhờ người khác làm bài hộ.

đ/. Hỏi thầy giáo, cô giáo hoặc người

lớn. -1- 2 HS câu ghi nhớ trong SGK/6

e/. Bỏ không làm.

-GV kết luận: Cách a, b, d là những
cách giải quyết tích cực. -Cả lớp chuẩn bị.

-GV hỏi:

Qua bài học hôm nay, chúng ta có thể

rút ra được điều gì?

4.Củng cố - Dặn dò: -HS cả lớp thực hành.

-Chuẩn bị bài tập 2- 3 trong SGK trang

7.

-Thực hiện các hoạt động:

+Cố gắng thực hiện những biện pháp

đã đề ra để vượt khó khăn trong học tập.

+Tìm hiểu, động viên, giúp đỡ khi bạn

gặp khó khăn trong học tập.

Tiết: 2Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

*Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (Bài tập

2- SGK trang 7)

-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo -Các nhóm thảo luận (4 nhóm)

luận nhóm:

+Yêu cầu HS đọc tình huống trong bài -HS đọc.
tập 4- SGK . +HS nêu cách giải quyết.

-GV giảng giải những ý kiến mà HS -Một số HS trình bày những khó khăn

thắc mắc. và biện pháp khắc phục.

-GV kết luận: Trước khó khăn của bạn

Nam, bạn có thể phải nghỉ học , chúng -HS lắng nghe.

ta cần phải giúp đỡ bạn bằng nhiều

cách khác nhau .Vì vậy mỗi bản thân

chúng ta cần phải cố gắng khắc

phụcvượt qua khó khăn trong học tập ,

đồng thời giúp đỡ các bạn khác để cùng

vượt qua khó khăn .

*Hoạt động 2: Làm việc nhóm đôi ( Bài -HS thảo luận.

tập 3- SGK /7) -HS trình bày .

-GV giải thích yêu cầu bài tập.

-GV cho HS trình bày trước lớp.

-GV kết luận và khen thưởng những

HS đã biết vượt qua khó khăn học tập.

*Hoạt động 3: Làm việc cá nhân ( bài

tập 4- SGK / 7) -HS lắng nghe.

-GV nêu và giải thích yêu cầu bài tập: -HS nêu 1 số khó khăn và những biện
+Nêu một số khó khăn mà em có thể pháp khắc phục.

gặp phải trong học tập và những biện

pháp để khắc phục những khó khăn đó

theo mẫu- GV giơ bảng phụ có kẻ sẵn -Cả lớp trao đổi , nhận xét.

như SGK.

-GV ghi tóm tắt ý kiến HS lên bảng.

-GV kết luận, khuyến khích HS thực

hiện những biện pháp khắc phục những

khó khăn đã đề ra để học tốt.

4.Củng cố - Dặn dò: -HS cả lớp thực hành.

-HS nêu lại ghi nhớ ở SGK trang 6

-Thực hiện những biện pháp đã đề ra

để vượt khó khăn trong học tập; động

viên, giúp đỡ các bạn gặp khó khăn

trong học tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản