Bài giảng điện tử lịch sử: Ba lần kháng chiến chống quân mông nguyên

Chia sẻ: thanhthao678

Đại Việt lại một lần nữa đẩy lui được cuộc xâm lăng của Nguyên Mông. Sau này, giữa nhà Trần và nhà Nguyên không phát sinh thêm cuộc chiến tranh nào và đây được sử sách nhìn nhận là cuộc chiến cuối cùng giữa hai bên.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản