Bài giảng điện tử lịch sử: Kháng chiến chống nguyên mông

Chia sẻ: thanhthao678

Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt hay Kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông (tên gọi ở Việt Nam) của một cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của quân và dân Đại Việt

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản