Bài giảng điện tử môn hóa học: Saccarozo

Chia sẻ: donna_vip

Saccarozơ là một loại đisaccarit, được tạo ra do hai monosaccarit là a-glucoz và b-fructozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-glicozit ở C1 của glucoz, hay liên kết β-glicozit ở C2 của fructozơ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản