Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài giảng điện tử môn hóa học: Saccarozo

Chia sẻ: Up Upload | Ngày: | Loại File: ppt | 0 trang

0
72
lượt xem
19
download

Saccarozơ là một loại đisaccarit, được tạo ra do hai monosaccarit là a-glucoz và b-fructozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-glicozit ở C1 của glucoz, hay liên kết β-glicozit ở C2 của fructozơ.

Bài giảng điện tử môn hóa học: Saccarozo
Nội dung Text

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản