Bài giảng điện tử môn lịch sử: Lịch sử lớp 6 tiết 30

Chia sẻ: thanhthao678

Vào đầu thế kỷ thứ X, ở phương Bắc, triều đình phong kiến nhà Đường trên đường suy vong. Chính quyền mục nát, vua Đường ăn chơi, sa đọa. Các cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền nổi dậy ở khắp nơi (Hoàng Sào). Lúc ấy, Tiết độ sứ Giao Châu là Độc Cô Tổn có ý làm phản nên bị bắt đi đày ở đảo Hải Nam, rồi chết tại đó.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản