Bài giảng điện tử môn sinh học: Hạt và các bộ phận của hạt

Chia sẻ: donna_vip

Sau quá trình thụ tinh , noãn sẽ biến đổi thành hạt, những phần còn lại của noãn sẽ biến đổi thành những phần tương ứng của hạt. Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ ( nôi nhũ và ngoại nhũ ). vỏ hạt có các hinh dạng sau : nhẵn bóng , sần sù , mọng nước ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản