Bài giảng điện tử môn sinh học: Phát tán của quả và hạt

Chia sẻ: donna_vip

hạt nhờ gió đưa đi xa để phát tán đến nhiều nơi khác nhau. Một số loại hạt có gắn thêm những sợi có tác dụng giống như cái dù để nhờ gió đưa đi xa. Hạt rơi chậm thì gió tác động vào hạt nhiều hơn nên được đưa đi xa hơn.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản