Bài giảng điện tử môn sinh học: Quang hợp( tt)

Chia sẻ: donna_vip

Các tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp, gồm một số lớp có đặc điểm khác nhau phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng, chứa và trao đổi khí để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản