Bài giảng điều tra quy hoạch rừng, ThS Vũ Văn Thông - Bài mở đầu

Chia sẻ: thegun16

Bài Mở Đầu 0.1 Vị trí, tính chất, nhiệm vụ và đối tượng của điều tra rừng. Điều tra rừng (ĐTR) là môn khoa học chuyên nghiên cứu những cơ sở lý luận và phương pháp đánh giá tài nguyên gỗ của rừng. Là khoa học ứng dụng nên ĐTR vừa mang tính chất của môn khoa học cơ sở vừa mang tính chất của khoa học chuyên môn trong nghành Lâm Nghiệp .

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản