Bài giảng đồ họa : Các thuật toán tô màu part 2

Chia sẻ: poseidon07

y Min : giá trị tung độ nhỏ nhất trong 2 đỉnh của cạnh. xInter sec t : hoành độ giao điểm của cạnh với dòng quét hiện hành. DxPerScan : giá trị 1/m (m là hệ số góc của cạnh). deltaY : khoảng cách từ dòng quét hiện hành tới đỉnh

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản