BÀI GIẢNG ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

Chia sẻ: nguyen_vu

Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc hoặc số lượng NST, do các tác nhân gây đột biến tác động trực tiếp lên cấu trúc của NST hoặc gây rối loạn quá trình phân bào.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

 

 1. ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ Khái niệm đột biến NST: 2n=18 Bộ NSTđơn bội (n=9) 4n=36 6n=54 8n=72 10n=90 Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc hoặc số lượng NST, do các tác nhân gây đột biến tác động trực tiếp lên cấu trúc của NST hoặc gây rối loạn quá trình phân bào.
 2. Các dạng đột biến cấu trúc NST: AB C D E FGH AB C E FGH AB C D E FGH A B C B C E FGH AB C D E FGH AB C D F EDH AB C D E FGH AD C B E FGH AB C D E FGH MN O C D E FGH MN O P Q R A B P Q R AB C D E FGH MN O A B C D E FGH MN O P Q R P Q R AB C D E FGH A DE F B C GH
 3. Mất đoạn A B C D E F G H Các dạng đột biến cấu trúc NST A B C E F G H
 4. Đảo đoạn A B C D E F G H A B C D F E D H A B C D E F G H A D C B E F G H
 5. Lặp đoạn A B C D E F G H A B C B C E F G H
 6. Chuyển đoạn Chuyển đoạn trên cùng một NST: Chuyển ển ạn ạn tương hng hỗ Chuy đo đo không tươ ỗ A A BCC D E B D E FGH F G H AB C D E FGH MN O P Q R MChuyO P trên cùng N ển Q R đoạn một NST M NM NA B C D E F G H H O OC D E FG A DAEB PFQ B C G H P Q R R
 7. Hội chứng “mèo kêu”: (mất đoạn NST số 5)
 8. Rối loạn GP GIAO TỬ (n – 1) GP bình thường ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST GIAO TỬ (n + 1) GIAO TỬ (n + 2) GIAO TỬ (n) GIAO TỬ (n – 2)
 9. VÝ  :ThÓ   béië  µ,Lóa dô   dÞ    C  
 10. Đétbi n  a    Õ ® béi Dưa hấu tam bội Chuối tam bội
 11. Hội chứng Terner Bộ NST của bệnh nhân Terner
 12. Hội chứng Clinefelter
 13. Hội chứng Down
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản