BÀI GIẢNG ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

Chia sẻ: nguyen_vu

Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc hoặc số lượng NST, do các tác nhân gây đột biến tác động trực tiếp lên cấu trúc của NST hoặc gây rối loạn quá trình phân bào.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

Khái niệm đột biến NST:


2n=18
Bộ NSTđơn bội
(n=9)
4n=36

6n=54

8n=72

10n=90


Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc hoặc số
lượng NST, do các tác nhân gây đột biến tác động trực tiếp lên cấu
trúc của NST hoặc gây rối loạn quá trình phân bào.
Các dạng đột biến cấu trúc NST:

AB C D E FGH AB C E FGH


AB C D E FGH A B C B C E FGH

AB C D E FGH AB C D F EDH


AB C D E FGH AD C B E FGH


AB C D E FGH MN O C D E FGH
MN O P Q R A B P Q R


AB C D E FGH MN O A B C D E FGH
MN O P Q R P Q R


AB C D E FGH A DE F B C GH
Mất đoạnA B C D E F G H
Các dạng đột biến
cấu trúc NST

A B C E F G H
Đảo đoạn

A B C D E F G H
A B C D F E D H
A B C D E F G H
A D C B E F G H
Lặp đoạn
A B C D E F G H
A B C B C E F G H
Chuyển đoạnChuyển đoạn trên cùng một NST:


Chuyển ển ạn ạn tương hng hỗ
Chuy đo đo không tươ ỗ

A A BCC D E
B D E FGH
F G H
AB C D E FGH
MN O P Q R
MChuyO P trên cùng
N ển Q R
đoạn một NST

M NM NA B C D E F G H H
O OC D E FG
A DAEB PFQ B C G H
P Q R R
Hội chứng “mèo kêu”:
(mất đoạn NST số 5)
Rối loạn GP
GIAO TỬ (n – 1)

GP bình thường
ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST GIAO TỬ (n + 1)
GIAO TỬ (n + 2)
GIAO TỬ (n)
GIAO TỬ (n – 2)
VÝ  :ThÓ   béië  µ,Lóa
dô   dÞ    C  
Đétbi n  a 
  Õ ® béi
Dưa hấu tam bội Chuối tam bội
Hội chứng Terner
Bộ NST của bệnh nhân Terner
Hội chứng Clinefelter
Hội chứng Down
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản