Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 (Phần 2: Động hoá học)

Chia sẻ: Pham Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
14
lượt xem
2
download

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 (Phần 2: Động hoá học)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 Một số phương pháp gần đúng xác định quy luật tốc độ (Phần 2: Động hoá học) trình bày các nội dung chính: Phương pháp gần đúng để xác định quy luật tốc độ, ví dụ minh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 (Phần 2: Động hoá học)

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG<br /> XÁC ĐỊNH QUY LUẬT TỐC ĐỘ<br /> <br /> Tại sao phải sử dụng phương pháp gần<br /> đúng để xác định quy luật tốc độ?<br /> • Các phản ứng thường là tập hợp của nhiều phản<br /> ứng cơ bản. Xác định tốc độ phản ứng từ tất cả<br /> các phản ứng cơ bản là rất khó khăn.<br /> • Trong chuỗi các phản ứng cơ bản, một số phản<br /> ứng cơ bản có ảnh hưởng ít, một số có ảnh<br /> hưởng lớn.<br /> → Để đơn giản, ta có thể bỏ qua các phản ứng có<br /> ảnh hưởng ít, chỉ tính đến các phản ứng có ảnh<br /> hưởng nhiều<br /> <br /> Một số ví dụ<br /> VD 1: Phản ứng phân hủy quang hóa O3 trong khí quyển<br /> <br /> B1: O3 + hν ↔ O2 + O<br /> B2: O3 + O → 2O2<br /> VD 2: Phản ứng phân hủy O3 do CFC’s trong khí quyển<br /> <br /> Một số ví dụ<br /> VD 3: H2 + Cl2 = 2HCl<br /> <br /> Cl2<br /> H2<br /> Cl2<br /> Cl<br /> <br /> + hν = 2Cl<br /> + Cl = HCl + H<br /> + H = HCl + Cl<br /> + Cl = Cl2<br /> <br /> Một số ví dụ<br /> xt<br /> <br /> VD 4: Phản ứng tổng hợp N2 + H3 → NH3<br /> H2 + * ↔ H2*<br /> H2* + * ↔ 2H*<br /> <br /> N2 + * ↔ N2*<br /> N2* + * ↔ 2N*<br /> N* + H* ↔ NH*<br /> <br /> Hấp phụ và phân ly H2<br /> trên bề mặt xúc tác<br /> Hấp phụ và phân ly N2<br /> trên bề mặt xúc tác<br /> <br /> NH* + H* ↔ NH2*<br /> <br /> Phản ứng giữa các gốc<br /> tự do trên bề mặt xúc<br /> tác<br /> <br /> NH3* ↔ NH3 + *<br /> <br /> Giải hấp NH3<br /> <br /> NH2* + H* ↔ NH3*<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản