Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 8 (Phần 2: Động hoá học)

Chia sẻ: Pham Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
9
lượt xem
4
download

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 8 (Phần 2: Động hoá học)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 8 Hấp thụ và xúc tác (Phần 2: Động hoá học) gồm các nội dung chính sau: Định nghĩa của hấp thụ, đường đẳng nhiệt hấp phụ, thực nghiệm xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ, mô hình đẳng nhiệt hấp phụ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 8 (Phần 2: Động hoá học)

BÀI 8<br /> HẤP PHỤ VÀ XÚC TÁC<br /> <br /> 8.1. HẤP PHỤ<br /> Định nghĩa: là sự tích lũy chất trên bề mặt<br /> phân cách pha<br /> - Khí hấp phụ trên bề mặt lỏng, rắn<br /> - Chất tan hấp phụ trên bề mặt rắn<br /> Phân biệt: Hấp phụ ≠ Hấp thụ<br /> Hấp phụ vật lý<br /> <br /> Hấp phụ Hóa học<br /> <br /> Tương tác van der Waal<br /> <br /> Tương tác HH (cộng hóa<br /> trị, ion)<br /> <br /> Không chọn lọc<br /> <br /> Chọn lọc<br /> <br /> Đa lớp<br /> <br /> Đơn lớp<br /> <br /> Năng lượng liên kết nhỏ, Năng lượng liên kết lớn,<br /> < 20 kJ/mol<br /> < 250 - 500 kJ/mol<br /> Khoảng cách phân tử bề mặt lớn<br /> <br /> Khoảng cách phân tử bề mặt nhỏ<br /> <br /> 8.1. HẤP PHỤ<br /> Ví dụ: Hấp phụ H2 trên Ni<br /> Hấp phụ<br /> vật lý<br /> <br /> Hấp phụ<br /> hóa học<br /> <br /> Phân ly<br /> <br /> Biến thiên năng lượng<br /> trong quá trình hấp phụ<br /> <br /> 8.2 Đường đẳng nhiệt hấp phụ<br /> Hấp phụ là quá trình thuận nghịch: hấp phụ ↔ giải hấp<br /> A(k) + S (r)<br /> <br /> ka<br /> kd<br /> <br /> A---S(r)<br /> <br /> Cân bằng phụ thuộc vào nhiệt độ, môi trường<br /> Đẳng nhiệt: nhiệt độ không đổi<br /> Đường đẳng nhiệt: biểu thị mối<br /> quan hệ mối quan hệ dung<br /> lượng hấp phụ (q) với nồng độ<br /> chất bị hấp phụ ở thời điểm cân<br /> bằng.<br /> Dung lượng hấp phụ: lượng chất<br /> bị hấp phụ trên một đơn vị chất<br /> hấp phụ, đơn vị: mg (chất bị hấp<br /> phụ)/g (chất hấp phụ), …..<br /> <br /> qcb<br /> <br /> T = constant<br /> <br /> qmax<br /> <br /> Ccb<br /> <br /> 8.3 Thực nghiệm xây dựng đường<br /> đẳng nhiệt hấp phụ<br /> Thí nghiệm ở T không đổi, thể tích V<br /> TN<br /> <br /> Kl chất hp C0 bị hấp phụ<br /> <br /> C cân bằng<br /> <br /> 1<br /> <br /> m<br /> <br /> C0,1<br /> <br /> Ccb,1<br /> <br /> q1<br /> <br /> 2<br /> <br /> m<br /> <br /> C0,2<br /> <br /> Ccb,2<br /> <br /> q2<br /> <br /> ….<br /> <br /> m<br /> <br /> n<br /> <br /> m<br /> <br /> C0,n<br /> <br /> Ccb,n<br /> <br /> Lưu ý: phải xác định<br /> thời gian để hệ đạt<br /> cân bằng trước khi<br /> xác định nồng độ cân<br /> bằng.<br /> <br /> qn<br /> <br /> qcb<br /> <br /> q = ΔC/(m/V)<br /> <br /> C<br /> <br /> T = constant<br /> *<br /> <br /> qmax<br /> <br /> *<br /> * *<br /> <br /> *<br /> <br /> *<br /> <br /> *<br /> <br /> *<br /> *<br /> *<br /> <br /> *<br /> *<br /> <br /> *<br /> <br /> *<br /> Ccb<br /> <br /> Đường đẳng nhiệt hấp phụ<br /> <br /> *<br /> <br /> * *<br /> tcb<br /> <br /> *<br /> <br /> Đường động học hấp phụ<br /> <br /> t<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản