Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài giảng Hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp

Chia sẻ: Lê Tẹt | Ngày: | Loại File: ppt | 31 trang

0
40
lượt xem
24
download

Cho tập hợp A gồm n phần tử khác nhau(n0).Khi sắp xếp phần tử này theo một thứ tự, ta được một Hoán vị các phần tử của tập A . Số các Hoán vị của một tập hợp có phần tử là: Pn= n!=n(n-1)....2.1

Lưu

Bài giảng Hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp
Nội dung Text

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản