Bài giảng học môn Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Thanh Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
669
lượt xem
349
download

Bài giảng học môn Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau cách mạng tháng Tám và chủ trương Kháng chiến, kiến quốc của Đảng. Đảng, chính quyền và Chủ tịch Hồ Chí Minh giành được uy tín trong tuyệt đại đa số nhân dân. Chính phủ lâm thời (9/1945) và Chủ tịch nước Hồ Chí Minh ra mắt quốc dân đồng bào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học môn Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 1. 1. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau cách mạng tháng Tám và chủ trương Kháng chiến, kiến quốc của Đảng Đảng, chính quyền và Chủ tịch Hồ Chí Minh giành được uy tín trong tuyệt đại đa số nhân dân Chính phủ lâm thời (9/1945) và Chủ tịch nước Hồ Chí Minh ra mắt quốc dân đồng bào
 2. b. Chủ trương của Đảng và Chính phủ nhằm bảo vệ chính quyền, xây dựng chế độ mới: _ Trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp ở miền Nam, ngày 25/11/1945, Đảng ta ra chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”. + Bản chỉ thị xác định tính chất của cuộc cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
 3. Chỉ thị “KHÁNG CHIẾN, KIẾN QUỐC” 25/11/1945
 4. + Chỉ thị nêu rõ: kiên quyết đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc, thực hiện chế độ dân chủ cộng hòa, cải thiện cuộc sống nhân dân. + Đảng phát động phong trào Nam tiến ủng hộ nhân dân miền Nam đánh Pháp. + Về nội chính: Xúc tiến việc bầu cử Quốc hội, thành lập chính phủ chính thức, lập Hiến pháp, trừng trị bọn phản động chống đối hiện hành, củng cố chính quyền nhân dân.
 5. + Về quân sự: Động viên lực lượng toàn dân kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài. + Về ngoại giao: Kiên trì các nguyên tắc: “bình đẳng tương trợ”, thêm bạn bớt thù, thực hiện khẩu hiệu: “Hoa – Việt thân thiện” đối với quân đội Tưởng Giới Thạch. Chủ trương “độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế” đối với Pháp.
 6. 2. Xây dựng chế độ Dân chủ cộng hòa và tổ chức kháng chiến ở miền Nam:
 7. Các biện pháp thực hiện: Về chính trị Xúc tiến bầu cử Quốc hội Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I - họp ngày 2 – 3 - 1946 Các đại biểu Quốc hội trúng cử của Hà Nội ra mắt quốc dân đồng bào N gười dân nô nước đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I (6/1/1946) lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của mình
 8. Các biện pháp thực hiện: Về chính trị Lập Hiến pháp Hiến pháp 1946 - Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
 9. Các biện pháp thực hiện:Về chính trị Thành lậ p Chính phủ chính thức  Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch ra mắt quốc dân (3/11/1946)
 10. Các biện pháp thực hiện: về quân sự Động viên lực lượng toàn dân kháng chiến chống Pháp Kháng chiến ở Bến Tre
 11. Các biện pháp thực hiện: Về kinh tế Tuần lễ vàng, Hũ gạo tiết kiệm
 12. CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI “Nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì” (Hồ Chí Minh) Bác kêu gọi chống đói Một lớp bình dân học vụ “Tôi xin đề nghị đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước:  cứ 10  ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng ba bữa (mỗi bữa một bơ)  đem gạo đó để cứu dân nghèo.  Như vậy thì những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để chờ mùa sau,  khỏi đến nỗi chết đói ” Quyên góp cho công quỹ Hũ gạo tiết kiệm
 13. Các biện pháp thực hiện: Về kinh tế TĂNG GIA SẢN XUẤT KHÁNG CHIẾN – KIẾN
 14. CỦNG CỐ CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG THÀNH LẬP MT LIÊN VIỆT THÀNH LẬP TỔNG THÀNH LĐLĐVN “Kết đoàn chúng ta LẬP HỘI THÀNH là sức mạnh” LIÊN HIỆP L ẬP PNVN ĐẢNG XÃ HỘI VN
 15. PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÂY DỰNG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI CÔNG AN CHÍNH QUY NHÂNH DÂN “Cuối năm 1946 quân đội quốc gia Việt Nam có 8 vạn”
 16. 3. Thực hiện chính sách hòa hoãn, tranh thủ thời gian chuẩn bị kháng chiến toàn quốc: a. Đối với Tưởng: _ Yêu cầu của quân Tưởng: + Buộc ta cung cấp lương thực, tiêu tiền quan kim đã mất giá + Loại trừ những người Việt Minh ra khỏi Quốc hội, + Nhường 70 ghế trong Quốc hội cho Việt Quốc – Việt Cách mà không thông qua bầu cử + Nhường một số ghế trong Chính phủ cho chúng…
 17. Hoa - Việt thân thiện PHIM “CHÀO ĐÓN QUÂN TƯỞNG GIỚI THẠCH”
 18. HOÀ HOÃN VỚI TƯỞNG ĐỂ ĐÁNH PHÁP NHÂN NHƯỢNG HOA VIỆT            THÂN THIỆN TRÁNH KHIÊU KHÍCH Quân Tưởng vào miền Bắc
 19. _ Chủ trương của Đảng: + Ta ép lòng cung cấp lương thực cho chúng trong khi dân ta đang đói. + Ngày 11/11/1945, Đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố tự giải tán nhưng kỳ thật là rút vào hoạt động bí mật. + Quốc hội đồng ý mở rộng thêm 70 ghế dành cho bọn tay sai của Tưởng là Việt Quốc, Việt Cách mà không thông qua bầu cử.
 20. + Giữa tháng 11/1945, Chính phủ đổi tên lực lượng vũ trang từ Giải phóng quân Việt Nam thành Vệ quốc đoàn. + Trong khi hòa hoãn và nhân nhượng, ta vẫn không ngừng vạch trần những hành động phản dân hại nước của bọn tay sai của Tưởng trước quần chúng, kiên quyết nghiêm trị theo pháp luật khi có điều kiện và đủ bằng chứng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản