Bài giảng kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Chương 2.4

Chia sẻ: ktouch_12

Chương 2.4 Rủi ro kiểm toán (VSA 400) - Đánh giá rủi ro kiểm toán là một bước vô cùng quan trọng, giúp các công ty kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán một cách hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc đánh giá rủi ro ở các công ty kiểm toán vẫn chưa hoàn thiện,...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản