Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Tổng quan về kinh tế môi trường

Chia sẻ: Hoang Van Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
9
lượt xem
2
download

Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Tổng quan về kinh tế môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế môi trường chương 1 Tổng quan về Kinh tế Môi Trường trình bày nội dung, ý nghĩa của Kinh tế môi trường, Lịch sử phát triển của Kinh tế môi trường, Mối quan hệ giữa hệ thống kinh tế và môi trường, nền kinh tế bền vững. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Tổng quan về kinh tế môi trường

Kinh <br />  tế <br />  Môi <br />  Trường
<br /> Chương <br />  1:
<br /> Tổng <br />  quan <br />  về <br />  Kinh <br />  tế <br />  Môi <br />  Trường<br /> Giảng <br />  viên: <br />  TS. <br />  Hoàng <br />  Văn <br />  Long <br />  <br /> Email: <br />  hoanglongjp@gmail.com <br />  <br /> http://hoanglongjp.webs.com/ <br />  <br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC<br /> Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kinh<br /> tế học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, các quan<br /> điểm về phát triển bền vững, và các quy tắc ứng xử với<br /> môi trường và tài nguyên;<br /> <br /> ❑<br /> <br /> Giúp cho người học nhận thức được tầm quan trọng của<br /> tài nguyên môi trường đối với nền kinh tế, và những tác<br /> động của hệ kinh tế đến môi trường;<br /> <br /> ❑<br /> <br /> Lý giải được các nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm và<br /> suy thoái môi trường, qua đó đề ra những biện pháp kinh<br /> tế nhằm làm chậm lại, chấm dứt hoặc đảo ngược tình<br /> trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường.<br /> <br /> ❑<br /> <br /> YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC<br /> Đọc tài liệu bắt buộc quy định trong đề cương môn học<br /> trước khi lên lớp;<br /> <br /> ❑<br /> <br /> Làm đầy đủ bài tập cá nhân, bài tập nhóm, nộp bài đúng<br /> hạn và tích cực tham gia thảo luận trên lớp;<br /> <br /> ❑<br /> <br /> Chủ động tích cực tra cứu và đọc tài liệu tiếng Việt và<br /> tiếng Anh, tìm hiểu các vấn đề về môi trường thực tế<br /> đang diễn ra;<br /> <br /> ❑<br /> <br /> Chủ động tổ chức học theo nhóm và tích cực tham gia<br /> thuyết trình và thảo luận nhóm.<br /> <br /> ❑<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP<br /> NỘI DUNG<br /> <br /> TRỌNG SỐ<br /> <br /> Dự lớp đầy đủ<br /> <br /> 5%<br /> <br /> Đóng góp trên lớp<br /> <br /> 5%<br /> <br /> Chuẩn bị bài trước /Bài tập vê nhà<br /> <br /> 10%<br /> <br /> Thuyết trình theo nhóm<br /> <br /> 10%<br /> <br /> Kiểm tra giữa kỳ<br /> <br /> 20%<br /> <br /> Thi học phần<br /> <br /> 50%<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 100%<br /> <br /> LỊCH TRÌNH CHUNG<br /> Chương<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Tổng số tiết<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tổng quan về kinh tế, môi trường và kinh tế môi trường 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Kinh tế học ô nhiễm<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kinh tế tài nguyên<br /> <br /> 5<br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khả năng áp dụng kinh tế môi trường ở Việt Nam<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> Định giá tài nguyên và tác động môi trường<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Hỏi đáp các vấn đề môi trường<br /> <br /> <br />  4<br /> <br /> Thảo luận nhóm và trình bày<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> Tổng số tiết học<br /> <br /> 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản