Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế ô nhiễm

Chia sẻ: Hoang Van Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
14
lượt xem
5
download

Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế ô nhiễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế môi trường chương 2 Kinh tế ô nhiễm gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm kinh tế liên quan, Tối đa hóa lợi nhuận trong kinh tế vi, Ô nhiễm tối ưu, Giải pháp đạt ô nhiễm tối ưu và các biện pháp kinh tế giảm ô nhiễm. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế ô nhiễm

Kinh <br />  tế <br />  ô <br />  nhiễm<br /> TS. <br />  Hoàng <br />  Văn <br />  Long<br /> <br /> Chương <br />  2. <br />  Kinh <br />  tế <br />  ô <br />  nhiễm <br />  <br /> I. <br />  Các <br />  khái <br />  niệm <br />  kinh <br />  tế <br />  liên <br />  quan <br />  <br /> II. <br />  Tối <br />  đa <br />  hóa <br />  lợi <br />  nhuận <br />  trong <br />  kinh <br />  tế <br />  vi <br />  mô <br />  <br /> III. <br />  Ô <br />  nhiễm <br />  tối <br />  ưu <br />  <br /> IV. <br />  Giải <br />  pháp <br />  đạt <br />  ô <br />  nhiễm <br />  tối <br />  ưu <br />  và <br />  các <br />  biện <br />  pháp <br />  <br /> kinh <br />  tế <br />  giảm <br />  ô <br />  nhiễm<br /> <br /> I. Các khái niệm kinh tế liên quan<br /> • Giá <br />  sẵn <br />  lòng <br />  trả <br />  (WTP): <br />  sự <br />  ưa <br />  thích <br />  của <br />  cá <br />  <br /> nhân <br />  về <br />  hàng <br />  hóa <br />  và <br />  dịch <br />  vụ: <br />  <br /> – Phản <br />  ánh <br />  khả <br />  năng <br />  chi <br />  trả <br />  <br /> – WTP <br />  cho <br />  từng <br />  đơn <br />  vị <br />  hàng <br />  hóa <br />  tăng <br />  thêm <br />  thường <br />  <br /> giảm <br />  xuống, <br />  khi <br />  số <br />  đơn <br />  vị <br />  mua <br />  tăng <br />  <br /> – WTP <br />  trả <br />  biên: <br />  diễn <br />  tả <br />  giá <br />  sẵn <br />  lòng <br />  trả <br />  của <br />  một <br />  <br /> người <br />  cho <br />  một <br />  đơn <br />  vị <br />  dịch <br />  vụ <br />  hay <br />  hàng <br />  hóa <br />  tăng <br />  <br /> thêm<br /> <br /> I. <br />  Các <br />  khái <br />  niệm <br />  kinh <br />  tế <br />  liên <br />  quan<br /> • Cầu: <br />  thể <br />  hiện <br />  mối <br />  quan <br />  hệ <br />  sẵn <br />  lòng <br />  trả <br />  biên <br />  – <br />  <br /> đường <br />  cầu: <br />  số <br />  lượng <br />  hàng <br />  hóa <br />  hay <br />  dịch <br />  vụ <br />  mà <br />  <br /> cá <br />  nhân <br />  này <br />  có <br />  nhu <br />  cầu ở một <br />  mức <br />  giá <br />  cho <br />  <br /> sẵn.<br /> <br /> I. <br />  Các <br />  khái <br />  niệm <br />  kinh <br />  tế <br />  liên <br />  quan<br /> • Đường <br />  tổng <br />  cầu/WTP <br />  đối <br />  với <br />  hàng <br />  hóa <br />  hay <br />  <br /> dịch <br />  vụ <br />  là <br />  một <br />  cách <br />  khái <br />  quát <br />  hóa <br />  khả <br />  năng <br />  và <br />  <br /> thái <br />  độ <br />  tiêu <br />  dùng <br />  cá <br />  nhân <br />  của <br />  một <br />  người <br />  đối <br />  <br /> với <br />  hàng <br />  hóa <br />  đó. <br />  <br /> – Đường <br />  tổng <br />  cầu <br />  đối <br />  với <br />  một <br />  hàng <br />  hóa <br />  thị <br />  trường <br />  <br /> là <br />  tổng <br />  theo <br />  trục <br />  hoành <br />  các <br />  đường <br />  cá <br />  nhân <br />  <br /> thường <br />  được <br />  nhóm <br />  theo <br />  khu <br />  vực <br />  địa <br />  lý.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản