Bài giảng kinh tế phát triển - Ths. Bùi Thanh Huyền

Chia sẻ: thuybingo

Nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị đặc biệt là những ảnh hưởng của nhóm người nắm quyền lực đến sự phân phối các nguồn lực. Sự phân chia các nước theo trình độ phát triển: Sự xuất hiện của các nước thế giới thứ 3. Sự phân chia các nước theo mức thu nhập.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản