Bài giảng kinh tế phát triển - Ths. Bùi Thanh Huyền

Chia sẻ: thuybingo

Nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị đặc biệt là những ảnh hưởng của nhóm người nắm quyền lực đến sự phân phối các nguồn lực. Sự phân chia các nước theo trình độ phát triển: Sự xuất hiện của các nước thế giới thứ 3. Sự phân chia các nước theo mức thu nhập.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng kinh tế phát triển - Ths. Bùi Thanh Huyền

KINH TẾ PHÁT TRIỂN
Ths. Bùi Thanh Huyền
Khoa Kế hoạch và Phát triển
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Designed by TheTemplateMart.com
Giới thiệu môn học


1
2 ứ kinh ế phát
Tại sao chúng ta lại nghiên cứu kinh ttế phát triển
triển


2 Đối tượng nghiên cứu của môn học là gì?


3 Phương pháp nghiên cứu
Tại sao một số 
Tại sao  Nước Đông Á
một số nước có   là nước nghèo Các câu
tốc độ tăng   đói những năm  hỏi
trưởng kinh tế  60 lại có giai 
nhanh trong khi  đoạn phát triển 
thường
nước khác có  thần kì và bắt kịp  gặp
tốc độ tăng  các nước phát 
trưởng chậm triển


Làm thế nào để 
Tại sao có sự phát triển bền
 giàu có sung túc  vững trong thế
 lại tồn tại cùng Làm thế nào  giới năng động?
 với đói nghèo   để cải thiện 
không phải trên  các dịch vụ
cùng một lục địa   phục vụ con 
mà trong một  người?
nước và một 
địa phương
Kinh tế học truyền thống

Đầu vào:
Các nguồn
lực Plo
(K,L,T,R)
Yo


Nội dung
Cách phân bổ nguồn lực môn học
Đầu ra nền 
khan hiến để tăng sản kinh tế (Q, Un, 
lượng đáp ứng nhu cầu Π , Độ mở nền 
tiêu dùng kinh tế
Kinh tế chính trị

Nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và
chính trị đặc biệt là những ảnh hưởng
của nhóm người nắm quyền lực đến
sự phân phối các nguồn lực
Kinh tế phát triển
Vấn đề Chuyển từ một nền kinh tế
tăng trưởng thấp sang một
kinh tế nền kinh tế tăng trưởng cao
sử dụng hiệu quả các nguồn
lực
Nội
dung
nghiên
cứu Chuyển từ một xã hội
V ấ n đề
nghèo đói, bất bình đẳng, con
xã hội người phát triển ở trình độ
thấp sang xã hội có các tiêu
chí phát triển cao hơn
Nước phát triển (DCs)
Cách thức đi
phù hợp nhấtNước đang phát triển (LDCs)
Thực chứng
Kiểm
Phương
chứng, n tắc
Chuẩ so
pháp sánh
nghiên
cứu
Bài mở đầu
Những vấn để lý Chương 1
luận chung Chương 2
Chương 3
Chương 4
Kết
Các nguồn lực cho Chương 5
cấu tăng trưởng kinh tế Chương 7
môn
học

Các chính sách
phát triển kinh tế Chương 9
BÀI MỞ ĐẦU

CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ
SỰ LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG PHÁT
TRIỂN
Sự phân chia các nước theo trình độ
phát triển

• Sự xuất hiện của các nước thế giới thứ 3
• Sự phân chia các nước theo mức thu
nhập
• Sự phân chia các nước theo trình độ phát
triển con người
• Sự phân chia các nước theo trình độ phát
triển kinh tế
Sự xuất hiện của “thế giới thứ ba”Thế giới
thứ nhất
Thế giới
thứ hai

Thế giới
thứ ba
Sự phân chia các nước theo mức
thu nhập

Căn cứ phân Thu nhập 
 của  Cao
WB dựa trên > 11.406 USD
GNI/người
theo giá PPP 


Thu nhập Thu nhập
  thấp  trung bình
 10.000 USD
GDP/người
theo giá PPP 


Thu nhập Thu nhập
  thấp  trung bình
0,8
Nhóm nước có HDI trung bình: HDI từ 0,5 đến 0,8
Nhóm nước có HDI thấp: HDI < 0,5
Màu xanh: HDI >0,8
Màu vàng: 0.5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản