Bài Giảng Kinh tế Vĩ mô Chương 1- Truong Quang Hung

Chia sẻ: littlechick108

Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thế. Kinh tế vĩ mô tập trung vào những vấn đề như lạm phát , thất nghiệp, thâm hụt ngân sách

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản