Bài giảng Kinh tế vi mô_Chương 2

Chia sẻ: giangacd

CẦU CUNG VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG: “Cầu là những số lượng khác nhau của một mặt hàng mà người mua muốn và có khả năng mua tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định”

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản