Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 3 - Lạm phát và thất nghiệp

Chia sẻ: phamphat94

Lạm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên trong một thời gian nhất định. Tỷ lệ lạm phát là % thay đổi của mức giá so với thời kỳ trước đó.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 3 - Lạm phát và thất nghiệp

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản