Bài giảng Kinh tế vi mô_Chương 5

Chia sẻ: giangacd

THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO: Cạnh tranh hoàn hảo (CTHH) là một hình thái thị trường trong đó có một số lượng lớn người mua và người bán một mặt hàng giống hệt nhau, quy mô của mỗi doanh nghiệp là rất nhỏ, vì vậy không một cá nhân nào có khả năng tác động đến giá cả sản phẩm trên thị trường.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản