Bài giảng Kinh tế vĩ mô (ĐH Ngoại thương) - Bài 6 Tổng cầu, tổng cung cầu

Chia sẻ: hohanhnhi

Bài 6 Tổng cầu, tổng cung cầu gồm các nội dung: Mô hình tổng cầu, tổng cung. Cân bằng vĩ mô trong ngắn hạn và dài hạn. Để nắm rõ hơn và đi sâu vào nội dung, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản