Bài giảng Kỹ năng trình bày báo cáo và thuyết trình

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
142
lượt xem
46
download

Bài giảng Kỹ năng trình bày báo cáo và thuyết trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Bài giảng Kỹ năng trình bày báo cáo và thuyết trình. Bài giảng giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách trình bày một bài báo cáo (thiết kế slide, định dạng văn bản, nội dung trình bày, thời gian thuyết trình), cách thuyết trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng trình bày báo cáo và thuyết trình

KỸ NĂNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO<br /> VÀ THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Nội dung<br /> Ôn tập và thảo<br /> luận<br /> Cách thuyết trình<br /> Cách trình bày<br /> một bài báo cáo<br /> <br /> Cách trình bày một bài báo cáo<br /> Thiết kế slide<br /> <br /> Định dạng văn bản<br /> <br /> Nội dung trình bày<br /> <br /> Thời gian thuyết trình<br /> <br /> Thiết kế slide<br /> Chọn màu nền sáng, chữ tối<br /> hoặc nền tối chữ sáng<br /> <br /> Định dạng văn bản<br />  Sử dụng phông chữ không chân<br />  Không dùng nhiều phông chữ trong một<br /> báo cáo.<br />  Không nên dùng tất cả chữ hoa.<br />  Một chủ đề được trình bày trên một slide.<br />  Mỗi slide không nên trình bày nhiều chữ<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản