Bài giảng: Liên kết ion

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
284
lượt xem
73
download

Bài giảng: Liên kết ion

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Liên kết ion thành giữa các kim loại và phi kim -Các nguyên tử kim loại mất electron để hình thành ion dương. -Các nguyên tử phi kim nhận electron để hình thành ion âm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Liên kết ion

  1. CÁC BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Copyright © 2005 Hóa Học Việt Nam, all rights reserved Permission is granted for personal and educational use only. Commercial copying is prohibited.
  2. Slide này sẽ biểu diễn 2 loại liên kết • Liên kết ion • Liên kết cộng hóa trị Click lên loại liên kết bạn muốn xem. Click lên
  3. Liên kết ion Liên • Liên kết ion hình thành giữa các kim loại và phi kim • Các nguyên tử kim loại mất electron để hình thành ion dương • Các nguyên tử phi kim nhận electron để hình thành ion âm • Những ion tích điện trái dấu tương hỗ lẫn nhau
  4. Natri và Clo Natri - + 11+ 17+ 11+ and 10- = 1+ 17+ and 18- = 1- Click để xem hoạt ảnh Na+ Cl- Click để xem ví dụ khác
  5. Magiê and Oxy Magiê 2+ 2- 12+ 8+ 12+ và 10- = 2+ 8+ và 10- = 2- Click để xem hoạt ảnh Mg2+ O2- Click để xem ví dụ khác
  6. Magiê và Chlo Magiê - - 2+ 17+ 12+ 17+ 17+ và 18- = 1- 17+ và18- = 1- 12+ và 10- = 2+ Cl- Cl- Mg2+ Click để xem hoạt ảnh Click để lựa chọn liên kết
  7. Liên kết cộng hóa trị Liên • Liên kết cộng hóa trị hình thành giữa các nguyên tử phi kim loại • Liên kết cộng hóa trị được hình thành bởi cặp electron chia sẻ
  8. Hydro và Hydro Hydro H H H2 Click để xem hoạt ảnh Click để xem ví dụ khác
  9. Nitơ và Hydro (Amoniac) Nit H H N NH3 H Click để xem ví dụ khác Click để xem hoạt ảnh
  10. Hydro và Oxy Hydro O H2O H H Click để quay về trang đầu Click để xem hoạt cảnh
Đồng bộ tài khoản