Bài giảng Marketing căn bản - Chương 5: Chính sách sản phẩm

Chia sẻ: lavie3

Nhãn hiệu sản phẩm là những dấu hiệu vật chất để xác định những sản phẩm của doanh nghiệp, phân biệt nó với sản phẩm của những doanh nghiệp khác. Trong nhãn hiệu chúng ta phân biệt được tên hiệu (brand name) hoặc dấu hiệu (brand mark) phần không đọc được của nhãn hiệu.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản