BÀI GIẢNG MARKETING TM & DV

Chia sẻ: Nguyễn Huỳnh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:83

1
382
lượt xem
291
download

BÀI GIẢNG MARKETING TM & DV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thương mại: là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm mục tiêu sinh lời của 1các chủ thể kinh doanh.Marketing thương mại là quá trình tổ chức, quản lý và điều khiển các hoạt động nhằm tạo ra khả năng và đạt được mục tiêu tiêu thụ có hiệu quả nhất trên cơ sở thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu của nhà sản xuất, nhà thương mại và người tiêu thụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG MARKETING TM & DV

 1. No.1
 2. Nội dung chính: : Một số khái niệm chung về thương mại. ạ Hệ thống marketing ở công ty thương mại ạ Các hoạt động tác nghiệp tiếp thị thương mại bán lẻ - bán buôn. No.2 quocnghi@ctu.edu.vn
 3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG  Thương mại: là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm mục tiêu sinh lời của 1 các chủ thể kinh doanh.  Marketing thương mại: là quá trình tổ chức, quản lý và điều khiển các hoạt động nhằm tạo ra khả năng và đạt được mục tiêu tiêu thụ có hiệu quả nhất trên cơ sở thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu của nhà sản xuất, nhà thương mại và người tiêu thụ. No.3 quocnghi@ctu.edu.vn
 4. HỆ THỐNG MARKETING Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI Tài chính C Sản xuất Marketing Tổ chức nhân sự No.4 quocnghi@ctu.edu.vn
 5. HỆ THỐNG MARKETING Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI Dòng giao tiếp - khuyếch trương bán hàng Dòng SP hàng hóa, DV Công ty Thị trường thương mại của công ty Dòng thanh toán tiền, TD Dòng thông tin về nhu cầu thị trường No.5 quocnghi@ctu.edu.vn
 6. CÁC HOẠT ĐỘNG TÁC NGHIỆP TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI BÁN LẺ  Đối tượng tác động chủ yếu là người tiêu dùng cuối cùng.  Cấu trúc thị trường bán lẻ có tính phức hợp.  Hàng hóa chủ yếu được bán trong một mạng phân tán.  Qui cách hàng hóa chủ yếu được mua tương thích với thị hiếu tiêu dùng của các nhóm xã hội cơ bản, cá nhân, gia đình.  Việc mua hàng của DNTM bán lẻ được thực hiện tương đối tập trung, qui cách nhập hàng phù hợp với nhu cầu thị trường cả về số lượng lẫn nhịp điệu tiêu thụ.  Phải thường xuyên thu thập và phân tích thông tin marketing có liên quan đến người tiêu dùng. No.6 quocnghi@ctu.edu.vn
 7. CÁC NHÂN TỐ CẠNH TRANH TRONG BÁN LẺ QUI MÔ NHỎ VÀ LỚN Qui mô nhỏ Ưu thế Qui mô lớn  Chi phí tổ chức thấp  Phân công LĐ tập thể hợp lý, nhân viên  Sử dụng lao động linh hoạt, bán hàng chuyên doanh, lành nghề hiệu quả  Nhiều gian hàng, đa dạng hoá phục vụ,  Thay đổi mặt hàng nhanh, chọn lựa mặt hàng kinh doanh hiệu quả thích ứng  Quan hệ tốt với đơn vị cung ứng  Giao tiếp, tạo lập quan hệ  Có sức mạnh về tài chính tốt với khách hàng  Tiết kiệm chi phí vận chuyển, bán hàng  Đẩy mạnh liên kết, ký gửi, đại lý  Uy tín, độ tin cậy TM cao, ít rủi ro  Có khả năng NC thử nghiệm, dự báo No.7 quocnghi@ctu.edu.vn
 8. CÁC NHÂN TỐ CẠNH TRANH TRONG BÁN LẺ QUI MÔ NHỎ VÀ LỚN Bấ t Qui mô nhỏ lợi Qui mô lớn  Mức lãi thấp, quay vòng vốn chậm  Hạn chế trong giao tiếp cá nhân.  Cần sáng tạo, kiên định bán hàng  Phải biết cách kinh doanh, rất dễ  Thích ứng với thương vụ nhỏ trong ứ động hàng ngắn hạn, ít năng lực dự báo dài hạn  Tính năng động linh hoạt thấp  Nhiều rủi ro khi đối thủ lớn tấn  Chịu áp lực lớn của pháp luật công trong kinh doanh No.8 quocnghi@ctu.edu.vn
 9. CÁC HOẠT ĐỘNG TÁC NGHIỆP TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI BÁN BUÔN  Chủ thể chủ yếu là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, tổng đại lý, cửa hàng bán buôn, các trung gian.  Khách thể chủ yếu gồm các công ty thương mại bán lẻ, cửa hàng TM tổng hợp, siêu thị, đại lý bán lẻ …  Hoạt động trên cả hai hình thái thị trường: tổng hợp, tập trung ở thị trường mua vào và chi tiết, phân tán ở thị trường bán ra.  Tổ chức bán buôn với lô hàng lớn giúp giảm bớt nhu cầu trữ hàng ở kho, giải phóng nhanh lô hàng.  Marketing quan hệ rất quan trọng No.9 quocnghi@ctu.edu.vn
 10. Nội dung chính: : Tầm quan trọng của giá cả. ả Căn cứ hình thành và qui trình định giá. ị Các phương pháp định giá. ị Cấu trúc và vận hành kênh phân phối. ố Các quyết định tổ chức kênh phân phối. No.10 quocnghi@ctu.edu.vn
 11. TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ CẢ Tầm vĩ mô: điều phối, chỉ đạo hệ thống kinh tế Đối với khách hàng: là đòn bẩy kích thích Tầm quan tiêu dùng trọng của giá cả Đối với công ty: vũ khí cạnh tranh, quyết định doanh số và lợi nhuận; gián tiếp thể hiện chất lượng No.11 quocnghi@ctu.edu.vn
 12. CĂN CỨ ĐỂ HÌNH THÀNH GIÁ CẢ Giá trị - Giá trị sử dụng  Giá cả Giá cả sản phẩm không chỉ liên quan đến thuộc tính vật chất đơn thuần mà còn liên quan đến những dịch vụ và lợi ích khác nhau làm thỏa mãn hơn nhu cầu khách hàng. No.12 quocnghi@ctu.edu.vn
 13. QUI TRÌNH ĐỊNH GIÁ Xác định mục tiêu về giá Xác định chi phí Mức giá mà khách hàng chấp nhận Phân tích giá và chi phí của đối thủ cạnh tranh Chọn phương pháp định giá Lựa chọn giá cụ thể & định giá cuối cùng No.13 quocnghi@ctu.edu.vn
 14. QUI TRÌNH ĐỊNH GIÁ Tăng lợi nhuận Tăng Mục tiêu doanh số định giá Giữ thế ổn dịnh No.14 quocnghi@ctu.edu.vn
 15. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ Định giá dựa trên chi phí kinh doanh ự Định giá trên cơ sở phân tích thị trường và yếu tố cạnh tranh ạ Định giá chiết khấu ấ Định giá phân biệt ệ Định giá tâm lý ị Định giá quảng cáo No.15 quocnghi@ctu.edu.vn
 16. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA NHÀ TRUNG GIAN PHÂN PHỐI TM Nghiên cứu, khảo Tài trợ tín dụng, Phân phối vật sát nhu cầu mua chấp nhận mạo lý, dự trữ, điều sắm hiểm trong phân hoà sản phẩm phối Tiết giảm chi phí Chức năng của Làm thích ứng mặt lưu thông, giảm rủi phân phối hàng thương mại ro phân phối trung gian để đáp ứng nhu cầu Thương thảo, đạt Giao dịch thương Xúc tiến, hỗ trợ sự thoả hiệp về giá mại, phát hiện chào bán hàng, cả, điều kiện thanh khách hàng tiềm thuyết phục mua toán năng No.16 quocnghi@ctu.edu.vn
 17. CÁC LOẠI HÌNH KÊNH PHÂN PHỐI CHỦ YẾU TRONG KINH DOANH TM (1) Kênh trực tiếp (2) Kênh trực tuyến - một giai đoạn Cty TM bán lẻ (3) Kênh truyền thống Người Công tiêu ty sản Công ty th.mại Công ty th.mại dùng bán buôn bán lẻ xuất cuối (4) Kênh đầy đủ - dài suốt cùng Nhà Công ty Đại lý Cửa ph.phối th.mại th.mại hàng công bán bán th.mại nghiệp buôn buôn bán lẻ No.17 quocnghi@ctu.edu.vn
 18. QUI TRÌNH QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI Nghiên cứu xác định mục tiêu phân phối và các điều kiện ràng buộc Phân tích động thái quan hệ giữa các thành phần trong kênh tổng thể Hoạch định, chọn lựa các phương án tổ chức kênh phân phối hợp lý Đánh giá và quyết định chọn lựa các kênh phân phối hiệu quả No.18 quocnghi@ctu.edu.vn
 19. NHỮNG QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI Thâm niên, kinh nghiệm, khả năng am hiểu KH Nguồn vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật Thành tích tăng trưởng về doanh số và lợi nhuận Tuyển chọn Khả năng trả nợ các thành Danh tiếng và uy tín trong kinh doanh viên Pháp nhân kinh doanh và mối quan hệ với công chúng của kênh Khả năng tổ chức kinh doanh và nghệ thuật bán hàng No.19 quocnghi@ctu.edu.vn
 20. NHỮNG QUYẾT ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI Liên kết dọc cùng có lợi, Hỗ trợ, hợp tác trưng bày, chia sẻ rủi ro QC, kỹ năng bán hàng Kích thích, động viên các thành viên của kênh Giá và điều kiện giao hàng ưu đãi, tài trợ tín dụng No.20 quocnghi@ctu.edu.vn
Đồng bộ tài khoản