Bài giảng máy phát điện xoay chiều một pha cực hay

Chia sẻ: trungtrancbspkt

Bài giảng máy phát điện xoay chiều một pha là tài liệu dành cho các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giãi bài tập, ôn tập kiến thức, góp phần giúp ích cho các kỳ thi sắp tới.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng máy phát điện xoay chiều một pha cực hay

   
ĐỆ X C Ề
M Á Y   Á T  I N   O A Y   H I U
PH
   
Õ   M PH ĐỆ X
Ti t27: Á Y   Á T  I N   O A Y  

CH I U

NỘI DUNG BÀI HỌC
I – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA
     1. Phần cảm
     2. Phần ứng
II – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
     1. Cấu tạo va nguyên tắc hoạt động
    2. Cách mắc mạch ba pha
    3. Dòng ba pha
    4. Những ưu việt của dòng ba pha
   
QUAN SÁT THÍ NGHIỆM
THÍ NGHIỆM ẢOẬT
TH
QUAN SÁT CHIỀU DÒNG ĐIỆN
XUẤT HIÊN TRONG KHUNG
Bộ góp gồm 2 vành
 
khuyên và 2 chổi quét
Quan sát sự đổi chiều dòng điện thí nghiệm
   
I - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHAC1. Nhắc lại
nguyên tắc
chung tạo ra
dòng điện xoay
chiều?   
quan  tt nghi m  
s¸ hÝ  Ö c¶m  
øng  i n õ !!
® Ö t  !
I. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

MỘT PHA
Máy phát điện xoay chiều một pha được cấu tạo
bởi hai bộ phận chính:
1. Phần cảm: tạo ra từ thông biến thiên bằng các
nam châm quay có p cặp cực, tốcPhầquay là n
độ n cảm(rôto)
Phần ứngPhần cảm quay gọi là rôto
vòng/giây. (stato)
2.Phần ứng: gồm các cuộn dây
giống nhau, cố định trên một vòng
tròn. Phần ứng đứng yên gọi là
stato. rôto quay suất điện động xoay
* Khi
chiều sinh ra trong phần ứng có tần
số f = pn
   
QUAN SÁT ROTO VÀ STATO CỦA
MÁY MỘT PHÁT ĐIỆN LỚN
   
II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
Máy phát điện ba pha là máy tạo ra ba suất điện
động xoay chiều hình sin, cùng tần số, cùng biên độ
và lệch pha nhau 2π /3
1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

Thế nào là máy phát
điện xoay chiều 3 pha?
Đọc SGK
Máy phát điện xoay
chiều 3 pha khác máy
phát điện xoay chiều 1
pha ở điểm nào?
   
I. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY            
      CHIỀU BA PHA
1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động
b) Hoạt động
a) Cấu tạo
- Khi nam châm quay, từ
thông ần cmmi: cuộn châm
- Ph qua ả ỗ nam dây là
ba hàmª cÊu ¹ i cña 
điện. cos của tho gian,
N u  tờ N

ω
tần sốXC   ,
cùng M P§ góc 3  cùng
- Phần ứng: gồm 3 cuộn
biên độ và pha lệch nhau
dâypha? nhau đặt lệch
giống S
2π /3. Kết quả: trong ba
nhau 1200 trên đường
cuộn dây xuất hiện ba suất
tròn
điện động xoay chiều cùng
t ần số, cùng biên độ và lệch 
pha nhau 2π /3
2. Cách mắc mạch ba pha
- Mạch tiêu thụ điện năng gọi là tảiThế nào là tải
- Coi các tải là giống nhau: cùng điện trởthụ kháng,
tiêu ,nào là tải
Thế dung ?
cảm kháng, gọi là tải đối xứng.
* Mạch điện XC ba pha có 2 cách đối :xứng?
mắc
a) Mắc hình sao u1O, u2O, u3O : điện áp
1


o Dây trung hòa
O’
pha
2
3 u12, u23, u31 : điện áp
b) Mắc hình tam giác Hình 17.4 dây.
1 Quan hÖ   ÷a  ® i n 
gi các  Ö
o
¸ hi u 
p  Ö dông:
U = 3U
2 3


    d p
Hình 17.5
II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động
2. Cách mắc mạch ba pha
3. Dòng ba pha
- Dòng điện xoay chiềđiện pha là hệ ba
Dòng u ba xoay
chiều ba pha là
dòng điện xoay chiều hình sin có cùng
gì?
tần số, nhưng lệch pha với nhau 2π /3
từng đôi một.
- Nếu các tải đối xứng thì ba dòng điện
này cùng biên độ.

   
II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động
2. Cách mắc mạch ba pha
3. Dòng ba pha

4. Những ưDòng tđiện xoay chiều
u việ của dòng ba pha
a) Truyền tba điện có ưu điểmằng dòng ba
ải pha năng đi xa b gì
pha tiết soệvớiđdòng điệdẫxoayvới truyền
ki m ược dây n n so
tải bằng dòng ều t pha pha?
chi mộmột
b) Cung cấp điện cho các động cơ ba pha,
dùng phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp


   
CỦNG CỐ
1. Nguyên tắc chung  của máy phát điện dựa 
2. Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha?
3. Trong máy phát điện xoay chiều một 
trên hiện tượng nào?
pha, từ trường quay có vecto   quay  B
    Dòng 1 pha: cung cấp một pha điện
       Hiện tượng cảm ứng điện từ
300vòng/phút tạo bởi 20 cực nam châm 
    Dòng 3 pha: cung cấp 3 pha điện cùng 
(10 cực nam và 10 cực bắc) quay với 
tần số, lệch nhau 2π /3 về pha, có thể 
tốc độ bao nhiêu?
cung cấp một công suất điện lớn
           
       n=N/t=300/60=5v/s
       f=p.n=10.5=50Hz
   
   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản