Bài giảng mô hình IS-LM và tổng cầu

Chia sẻ: ziwan

Sản lượng cân bằng: Là mức sản lượng mà khi đạt được không có động cơ thay đổi, Sản lượng có khuynh hướng hội tụ về mức sản lượng cân bằng, Sản lượng cân bằng không nhất thiết là mức sản lượng tiềm năng

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản