Bài giảng môn HÀNH VI KHÁCH HÀNG

Chia sẻ: northernlight

Điểm danh cuối buổi học Đi trễ 15 phút không được vào lớp Thực hiện đúng nội quy học đường. Chia lớp thành 10 nhóm Đề tài: “Quan sát những hành động của một khách hàng khi mua 1 loại hàng hoá”. Mỗi đề tài áp dụng một loại hàng hoá. Thuyết trình trong 2 buổi, mỗi buổi 5 nhóm, thời gian 15 phút/nhóm, sau khi thuyết trình là phần hỏi

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản