BÀI GIẢNG MÔN HỌC: MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN

Chia sẻ: tranthikimuyen3

Điều khiển học là khoa học nghiên cứu những quá trình điều khiển và thông tin trong các máy móc sinh vật. Trong điều khiển học đồi tượng là các thiết bị, các hệ thống kỹ thuật, các cơ chế sinh vật. Điều khiển học nghiên cứu quá trình điều khiển các đối tượng kỹ thuật dược gộ là điều khiển học kỹ thuật. Trong đó điều khiển tự động là cơ sở lý thuyết của điều khiển hoc kỹ thuật...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản