Bài giảng môn học vi sinh vật đại cương

Chia sẻ: tiendat_1592

Mục đích: giới thiệu đối tượng và nhiệm vụ của môn học, những đóng góp của các nhà khoa học trong lịch sử phát triển VSVH. làm rõ 4 vấn đề chính đã đẩy các nghiên cứu tới giai đoạn "hoàng kim của VSVH"

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản