Bài giảng môn Luật Hình sự

Chia sẻ: manhhung06dl

Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tổng hợp những quy phạm pháp luật xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm. QUy định hình phạt áp dụng cho những tội phạm ấy.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản