Bài giảng Môn: Nguyên lý kế toán 1

Chia sẻ: thanhnga2501

Hạch toán là gì ? Hạch toán là hoạt động quan sát - đo lường - tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế nhằm thông báo thường xuyên, chính xác và kịp thời các thông tin về tình hình kinh tế trên tầm vi mô và vĩ mô.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản