Bài giảng môn Sinh: Bài 28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
473
lượt xem
92
download

Bài giảng môn Sinh: Bài 28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Là khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp, được tính từ khi tế bào hình thành ngay sau lần nguyên phân thứ nhất đến khi kết thúc lần nguyên phân thứ hai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Sinh: Bài 28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào

  1. tr−êng thpt b¸n c«ng ®«ng h−ng tr Môn: sinh häc sinh Giáo viên: NguyÔn H¶i Tr−êng Nguy
  2. BÀI 28. CHU KỲ TẾ BÀO VÀ CÁC HÌNH THỨC PHÂN BÀO I. SƠ LƯỢC VỀ CHU KÌ TẾ BÀO 1. Khái niệm về chu kì tế bào
  3. Chu kì tế bào là gì?
  4. BÀI 28. CHU KỲ TẾ BÀO VÀ CÁC HÌNH THỨC PHÂN BÀO I. SƠ LƯỢC VỀ CHU KÌ TẾ BÀO 1. Khái niệm về chu kì tế bào - Là khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp, được tính từ khi tế bào hình thành ngay sau lần nguyên phân thứ nhất đến khi kết thúc lần nguyên phân thứ hai. - Thời gian của chu kì tế bào tuỳ thuộc từng loại tế bào và từng loài. Vì dụ: - Chu kì của tế bào ở giai đoạn sớm của phôi chỉ 15 – 20 phút. - Tế bào ruột một ngày phân bào 2 lần. - Tế bào thần kinh, tế bào sợi cơ vân thì không phân chia.
  5. ?Chu kì tế bào diễn ra qua các quá trình nào? Sinh trưởng Qua các quá trình Phân chia nhân Phân chia TBC, mà kết thúc là sự phân chia TB ? Một chu kì tế bào gồm mấy thời kì? Gồm kì trung gian và nguyên phân
  6. 2. Kì trung gian ? Kì trung gian gồm những pha nào?
  7. CÁC PHA CỦA KÌ TRUNG GIAN Pha G1 Pha S Pha G2 Các pha Đặc điểm
  8. CÁC PHA CỦA KÌ TRUNG GIAN Các Pha G1 Pha S Pha G2 pha - Tế bào chất gia tăng. - Tiếp tục tổng - Sao chép AND, Sao ch AND, hợp Prôtêin. nhân đôi NST (NST nhân - Hình thành thêm các bào từ thể đơn chuyển - NST ở dạng quan. NST sang thể kép). kép. - Phân hoá về cấu trúc và - Trung tử nhân đôi chức năng tế bào. hình thành thoi phân Đặc - Chuẩn bị tiền chất tạo bào. điểm điều kiện để tổng hợp - Tổng hợp nhiều AND. hợp chất cao phân - Vào cuối pha G1 tế bào tử, hợp chất giầu phải vượt qua điểm kiểm nnăng lượng. soát (R) mới tiếp tục đi vào pha S.
  9. ? Tại sao tế bào khi tăng trưởng đến một mức nhất định thì lại phân chia? Vì: - Khi tế bào tăng trưởng đến một mức độ nhất định, nhân không có khả năng điều hoà các quá trình xảy ra trong tế bào do đó phá vỡ tỉ lệ giữa nhân và tế bào chất ⇒ Sự tăng trưởng tế bào tới một giới hạn là nhân tố tạo nên trạng thái không ổn định từ đó kích thích các cơ chế khởi động sự phân bào.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản