Bài giảng môn thực vật rừng: Cây Rừng

Chia sẻ: nganngan090191

Môn học thực vật rừng là môn học không chỉ nhận biết những loài thực vật rừng, mà còn tìm hiểu về các đặc tính sinh vật học và giá trị kinh tế của chúng. Cho đến nay, loài người đã nhận biết được hàng ngàn loài thực vật. Tuy vậy, thực vật rừng vẫn còn là một bí mật đối với nhiều người. Vì thế, việc tìm hiểu và sử dụng nguồn tài nguyên phong phú đó như thế nào cho thật hợp lý vẫn còn là một vấn đề suy nghĩ của khoa học lâm nghiệp....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng môn thực vật rừng: Cây Rừng

Môn Học

Cây rừng
Giới thiệu chương trình môn
học

Lý thuyết
Bài mở đầu: (2 tiết)
1. Khái niệm về môn học và đối tượng chính của môn Thực vật
rừng
2. Mục đích và nhiệm vụ của môn học Thực vật rừng
3. Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Thực vật rừng
Phần I: Khái niệm về sinh thái và khu phân bố thực vật (2
tiết)
1. Khái niệm về sinh thái học
2. Khu vực phân bố của thực vật
Phần II: Khái niệm đơn vị phân loại và tên khoa học (3
tiết)
1. Khái niệm về đơn vị phân loại thực vật bậc cao
2. Sơ lược về tên khoa học của thực vật
Giới thiệu chương trình môn
học

Phần III: Cây rừng Việt Nam
1.Ngành hạt trần: PINOPHYTA (4 tiết)
(GYMNOSPERMAE)
a)Phân ngành Tuế: CYCADICAE
b)Phân ngành Thông: PINICAE
2.Ngành thực vật hạt kín: AGNOLIOPHYTA
(ANGIOSPERMAE)
a)Phân lớp Ngọc lan: Magnoliidae
(3 tiết)
b)Phân lớp Kim mai: (3 tiết)
Hamamelididae
c)Phân lớp Sổ: (6 tiết)
Dilleniidae
d)Phân lớp Hoa hồng: (5 tiết)
Rosidae
e)Phân lớp Cúc: (3 tiết)
Asteridae
Giới thiệu chương trình môn học

Thực Hành
1. Phương pháp lập một khóa tra thực vật.
2. Phương pháp thu hái và ép mẫu thực vật.
3. Định danh cây rừng.
Tài liệu tham khảo
Văn Ký, 1993, “Giáo trình thực vật rừng” tủ sách Trường Đại học Nông
1.Lê
lâm, Thành phố Hồ Chí Minh.
2.Nguyễn Tiến Bân, 1997, “Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật
hạt kín ở Việt Nam”, tập 1 và 2, Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
3.Phạm Hoàng Hộ, 1972, “Cây cỏ Miền Nam Việt Nam”, Bộ Văn Hóa Giáo
Dục và Thanh Niên, Sài Gòn
4.Phạm Hoàng Hộ, 2003, “Cây cỏ Việt Nam”, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí
Minh.
5.Trần Hợp và Nguyễn Bội Quỳnh, 1993, “Cây gỗ kinh tế”, Nxb Nông nghiệp,
Thành phố Hồ Chí Minh.
6.Võ Văn Chi, 1978, “Phân loại thực vật”, Nxb Đại học và THCN, Hà Nội.
7.Võ Văn Chi,1982, “Thực tập phân loại học thực vật Thực vật bậc cao ”, Nxb
Đại học và THCN, Hà Nội
8.Võ Văn Chi, 2004, “Từ điển thực vật thông dụng”, tập 1 và 2, Nxb Khoa Học
và Kỹ Thuật.
9.Vỏ Văn Chi và các cộng sự, 1982, “Từ điển thực vật học”, Nxb Khoa Học và
Kỹ Thuật, Hà Nội.
Bài mở đầu
Khái niệm về môn thực vật rừng
1.
2. Mục đích nhiệm vụ của môn học
1. Khái niệm về môn thực vật rừng

học thực vật rừng là môn học không chỉ nhận
 Môn
biết những loài thực vật rừng, mà còn tìm hiểu về
các đặc tính sinh vật học và giá trị kinh tế của
chúng.
 Cho đến nay, loài người đã nhận biết được hàng
ngàn loài thực vật. Tuy vậy, thực vật rừng vẫn còn
là một bí mật đối với nhiều người. Vì thế, việc tìm
hiểu và sử dụng nguồn tài nguyên phong phú đó như
thế nào cho thật hợp lý vẫn còn là một vấn đề suy
nghĩ của khoa học lâm nghiệp.
1. Khái niệm về môn thực vật rừng

Thực vật rừng trên thế giới cũng như ở nước ta vô cùng

phong phú và phức tạp. Tính phức tạp biểu hiện ở chỗ, thực
vật có rất nhiều loài với muôn hình muôn vẻ về mặt hình
thái, kích thướt, về dạng sống và tập tính sinh sống… Để dễ
dàng nhận biết các loài cây, đồng thời góp phần phục vụ cho
nghiên cứu và kinh doanh rừng, các nhà thực vật đã phân chia
thực vật thành nhiều đơn vị khác nhau dựa trên mối quan hệ
và sự tiến hóa của chúng.
Đối tượng kinh doanh của ngành lâm nghiệp hiện nay chủ

yếu là gỗ; trong đó những cây có giá trị kinh tế lớn về gỗ, về
giấy sợi, về tính chất cải tạo đất, về dược liệu được đặc
biệt chú ý… Và đó cũng là đối tượng chính của môn “Cây
rừng Việt Nam”.
1. Khái niệm về môn thực vật rừng

Để nhận biết, cây thân gỗ được chia làm 2 loại: cây
gỗ và cây bụi.
a. Cây gỗ bao gồm những cây thân gỗ, có thân thẳng
và chiều cao dưới cành lớn, chúng được chia làm 3
loại phụ:
- Cây gỗ lớn: H >20m, D> 45cm.
- Cây gỗ nhỡ: H từ 10-20m, D từ 20-45cm.
- Cây gỗ nhỏ: H< 10m, D
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản