Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:75

1
856
lượt xem
355
download

Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2. Tổ chức tài liệu phông lưu trữ quốc gia Việt Nam - Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 168/HĐBT ngày 26/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Nghiệp vụ lưu trữ (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2

 1. CHƯƠNG II TỔ CHỨC TÀI LIỆU PHÔNG LƯU TRỮ QUỐC GIA VIỆT NAM TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 1
 2. CHƯƠNG II: TỔ CHỨC TÀI LIỆU PHÔNG LƯU TRỮ QUỐC GIA VIỆT NAM I. Khái niệm về phông lưu trữ quốc gia Việt Nam (PLTQGVN) và tổ chức tài liệu PLTQGVN II.Tổ chức tài liệu PLTQGVN để xác định mạng lưới các kho III.Tổ chức tài liệu trong phạm vi kho lưu trữ thành các phông lưu trữ IV. Tổ chức tài liệu trong các phông lưu trữ thành hồ sơ TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 2
 3. I. Khái niệm về Phông lưu trữ quốc gia và tổ chức tài liệu Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam 1. Khái niệm về PLTQGVN 2. Tổ chức tài liệu PLTQGVN TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 3
 4. 1. Khái niệm Phông lưu trữ quốc gia VN 1.1 Văn bản quy định việc thành lập 1.2 Khái niệm 1.3 Thành phần PLTQGVN TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 4
 5. 1.1 Văn bản quy định việc thành lập Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 168/HĐBT ngày 26/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 5
 6. 1.2 Khái niệm • Theo Điều 2 của Quyết định số 168/HĐBT • Theo Điều 2 của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia 2001 (PLLTQG 2001) TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 6
 7. * Theo Điều 2 của Quyết định số 168/HĐBT PLTQGVN là toàn bộ khối TL có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, xã hội, lịch sử…của nước CHXHCNVN, không phụ thuộc vào thời gian, văn tự, chế độ xã hội, xuất xứ, nơi bảo quản, phương pháp và kỹ thuật làm ra. Đó là tài sản XHCN hết sức quan trọng và quý giá, mọi cơ quan nhà nước, đoàn thể nhân dân, tổ chức XH và mọi công dân Việt Nam có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ chu đáo. TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 7
 8. * Theo Điều 2 của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia 2001 Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam là toàn bộ tài liệu lưu trữ của nước CHXHCN Việt Nam, không phân biệt thời gian, xuất xứ, chế độ xã hội, nơi bảo quản, kỹ thuật làm ra tài liệu đó TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 8
 9. 1.3 Thành phần PLTQGVN (được quy định tại K1-Đ2 của PLLTQG 2001) • Phông lưu trữ Đảng cộng sản Việt Nam • Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 9
 10. * Phông lưu trữ Đảng cộng sản Việt Nam Là toàn bộ TLLT được hình thành trong quá trình h/động của các CQ, TC của ĐCSVN, tổ chức tiền thân của Đảng, tổ chức CT-XH, tài liệu về thân thế, sự nghiệp và h/động của chủ tịch HCM, của các nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng, các nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng đồng thời là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, của các tổ chức CT-XH. TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 10
 11. * Phông lưu trữ nhà nước Việt Nam Là toàn bộ TLLT được hình thành trong quá trình h/động của các cơ quan NN, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, các nhân vật lịch sử, tiêu biểu và các TL khác có giá trị về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, lịch sử… TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 11
 12. Bài tập Hãy xác định TL hình thành trong h/động của các CQ, TC, cá nhân sau thuộc thành phần PLT nào? stt Tài liệu PLT 1 Bộ Nội vụ 2 Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa 3 Tổng liên đoàn Lao động VN 4 Thành ủy thành phố Thanh Hóa 5 Thành đoàn thành phố Thanh Hóa 6 TW Hội lưu trữ Việt Nam 7 Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn 8 Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa 9 Bộ Chính trị 10 Chủ tịch Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Du TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 12
 13. 2. Tổ chức tài liệu PLTQGVN 2.1 Mục đích tổ chức tài liệu PLTQGVN 2.2 Các giai đoạn tổ chức tài liệu PLTQGVN TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 13
 14. 2.1 Mục đích tổ chức tài liệu PLTQGVN • Tạo điều kiện để thực hiện ch/năng quản lý của Nhà nước • Tạo điều kiện để tổ chức khoa học TL • Quản lý chặt chẽ TLLT • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức sử dụng TL TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 14
 15. 2.2 Các giai đoạn tổ chức tài liệu PLTQGVN • Giai đoạn 1: Tổ chức tài liệu PLTQGVN để xác định mạng lưới các kho LT Giai đoạn 2: Tổ chức TL trong phạm vi các kho, các trung tâm để xác định phông LT Giai đoạn 3: Tổ chức TL trong phạm vi từng phông LT thành các HS, ĐVBQ TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 15
 16. Sơ đồ tổ chức tài liệu PLTQGVN Phông lưu trữ QGVN Kho Lưu trữ Kho Lưu trữ … Phông Lưu trữ Phông Lưu trữ … Hồ sơ Hồ sơ … TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 16
 17. II.Tổ chức tài liệu PLTQGVN để xác định mạng lưới các kho 1. Khái niệm kho lưu trữ 2. Các loại kho lưu trữ 3. Các đặc trưng phân loại TL PLTQGVN để tổ chức mạng lưới các kho 4. Mạng lưới kho lưu trữ QGVN TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 17
 18. 1. Khái niệm kho lưu trữ • Kho lưu trữ là nơi chứa đựng TLLT, có nhiệm vụ thu thập, bảo quản an toàn, tổ chức sử dụng TLLT TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 18
 19. 2. Các loại kho lưu trữ 2.1 Lưu trữ hiện hành 2.2 Lưu trữ lịch sử TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 19
 20. 2.1 Lưu trữ hiện hành (K5-Đ2-PLLTQG 2001) • Lưu trữ hiện hành là bộ phận lưu trữ của CQ, TC có nhiệm vụ thu thập, bảo quản và phục vụ sử dụng TLLT được tiếp nhận từ các đơn vị thuộc CQ, TC • VD: Lưu trữ các bộ, trường học, xí nghiệp, công ty… TS. Nguyễn Lệ Nhung_ 0912581997 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản