Bài giảng Ngữ văn 7: Chuyển đổi câu chủ động sang bị động

Chia sẻ: vetruong72

Bài giảng này sẽ giúp các em hoàn thiện kiến thức về cách chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động. Qua đó ứng dụng được trong văn bản và giao tiếp.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Ngữ văn 7: Chuyển đổi câu chủ động sang bị động

Ngữ văn lớp 7
Kiểm tra bài cũ
1. Thế nào là câu chủ động, câu bị động? Cho ví dụ.
2. Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ngược lại trong
mỗi đoạn văn nhằm mục đích gì?
Bài tập: Điền dấu + vào sau câu chủ động, dấu - vào sau câu bị động
cho các câu sau:
a) Nhà vua truyền ngôi cho cậu bé. +
b) Linh được mẹ tặng chiếc cặp sách mới nhân ngày khai trường. -
c) Mẹ đang nấu cơm. +
d) Nam được thầy giáo khen. -
e) Thuyền bị gió làm lật. -
g) Trời mưa to. +
I- CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

1. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÂU BỊ ĐỘNG CÓ “ĐƯỢC/ BỊ” VÀ
CÂU BỊ ĐỘNG KHÔNG CÓ “ĐƯỢC/ BỊ”
* VÍ DỤ: (SGK- 64)
A. CÁNH MÀN ĐIỀU TREO Ở ĐẦU BÀN THỜ ÔNG VẢI ĐÃ ĐƯỢC
HẠ XUỐNG TỪ HÔM “HÓA VÀNG”.
B. CÁNH MÀN ĐIỀU TREO Ở ĐẦU BÀN THỜ ÔNG VẢI ĐÃ HẠ
XUỐNG TỪ HÔM “HÓA VÀNG” […]
* NHẬN XÉT
Cùng miêu tả một sự vật, sự
- GIỐNG NHAU: việc
Đều là câu bị động
- Khác nhau: Câu (a) có dùng từ “được”; Câu (b) không dùng từ “được”
I- CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
1. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÂU BỊ ĐỘNG CÓ “ĐƯỢC/ BỊ” VÀ CÂU
BỊ ĐỘNG KHÔNG CÓ
“ĐƯỢC/ BỊ”
2. QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ
ĐỘNG
NGƯỜI TA ĐÃ HẠ CÁNH MÀN ĐIỀU TREO Ở ĐẦU BÀN THỜ
ÔNG VẢI XUỐNG TỪ HÔM
Cách 1 Cách 2
“HOÁ VÀNG” cụm từ) chỉ
Chuyển từ (hoặc Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối
đối tượng của hành động lên tượng của hành động lên đầu câu,
đầu câu và thêm các từ “bị”, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ (cụm
“được” vào sau từ (cụm từ) từ) chỉ chủ thể của hoạt động thành
ấy. một bộ phận không bắt buộc phải có
mặt trong câu
I- CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
1. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÂU BỊ ĐỘNG CÓ “ĐƯỢC/ BỊ”
VÀ CÂU BỊ ĐỘNG
KHÔNG CÓ “ĐƯỢC/ BỊ”
2. QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH
CÂU BỊ ĐỘNG
3. PHÂN BIỆT CÂU BỊ ĐỘNG VỚI CÂU BÌNH THƯỜNG
CHỨA CÁC TỪ
“ĐƯỢC/ BỊ”
* Nhận xét: Hai câuEM ĐƯỢC phải là câu bị TRONGkhông
* VÍ DỤ: A) BẠN trên không GIẢI NHẤT động vì KÌ THI
có câu chủ động GIỎI ứng
HỌC SINH tương
B) TAY EM BỊ ĐAU
I- CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
1.SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÂU BỊ ĐỘNG CÓ “ĐƯỢC/ BỊ” VÀ CÂU BỊ ĐỘNG
KHÔNG CÓ
“ĐƯỢC/ BỊ”
2. QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
3. PHÂN BIỆT CÂU BỊ ĐỘNG VỚI CÂU BÌNH THƯỜNG CHỨA CÁC TỪ
“ĐƯỢC/ BỊ”
 GHICó hai(SGK TRANG 64) câu chủ động thành câu bị động:
* NHỚ: cách chuyển đổi
II- LUYỆN TẬP (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và
Chuyển từ
- BÀI Ở LỚP: 1,từ bị hay được vào sau từ (cụm từ ) ấy.
thêm các 2.
- BÀI VỀ NHÀ: 3(hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu,
Chuyển từ
Đồng thời lược bỏ hoặc biến từ (cụm từ chỉ chủ thể của hoạt động
thành một bộ phận không bắt buộc có mặt trong câu)
* Không phải câu nào có từ bị, được cũng là câu bị động
I- CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
II- LUYỆN TẬP
BÀI 1. CHUYỂN ĐỔI MỖI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH 2 CÂU BỊ
ĐỘNG THEO HAI KIỂU KHÁC NHAU
A) MỘT NHÀ SƯ VÔ DANH ĐÃ XÂY NGÔI CHÙA ẤY TỪ THẾ KỶ XIII.
A1) NGÔI CHÙA ẤY ĐƯỢC XÂY TỪ THẾ KỶ XIII.
A2) NGÔI CHÙA ẤY XÂY TỪ THẾ KỶ XIII.
B) NGƯỜI TA LÀM TẤT CẢ CÁNH CỬA CHÙA BẰNG GỖ LIM.
B1) TẤT CẢ CÁNH CỬA CHÙA ĐƯỢC LÀM BẰNG GỖ LIM.
B2) TẤT CẢ CÁNH CỬA CHÙA LÀM BẰNG GỖ LIM.
C) CHÀNG KỊ SĨ BUỘC CON NGỰA BẠCH BÊN GỐC ĐÀO.
C1) CON NGỰA BẠCH ĐƯỢC BUỘC BÊN GỐC ĐÀO.
C2) CON NGỰA BẠCH BUỘC BÊN GỐC ĐÀO.
D) NGƯỜI TA DỰNG MỘT LÁ CỜ ĐẠI Ở GIỮA SÂN.
D1) MỘT LÁ CỜ ĐẠI ĐƯỢC DỰNG Ở GIỮA SÂN.
D2) MỘT LÁ CỜ ĐẠI DỰNG Ở GIỮA SÂN.
I- CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
II- LUYỆN TẬP
BÀI 2. CHUYỂN ĐỔI MỖI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH 2 CÂU BỊ ĐỘNG – MỘT
CÂU DÙNG TỪ ĐƯỢC, MỘT CÂU DÙNG TỪ BỊ VÀ NHẬN XÉT SẮC THÁI Ý
NGHĨA
A) - EM BỊ THẦY GIÁO PHÊ BÌNH.
- EM ĐƯỢC THẦY GIÁO PHÊ BÌNH.
B) - NGÔI NHÀ ẤY BỊ NGƯỜI TA PHÁ ĐI.
- NGÔI NHÀ ẤY ĐƯỢC NGƯỜI TA PHÁ ĐI.
C) - SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THÀNH THỊ VỚI NÔNG THÔN ĐÃ BỊ TRÀO LƯU ĐÔ
THỊ HÓA THU HẸP
- SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THÀNH THỊ VỚI NÔNG THÔN ĐÃ ĐƯỢC TRÀO LƯU
ĐÔ THỊ HÓA THU HẸP
* NHẬN XÉT:
- CÂU BỊ ĐỘNG DÙNG TỪ ĐƯỢC CÓ HÀM Ý ĐÁNH GIÁ TÍCH CỰC VỀ SỰ
VIỆC NÓI ĐẾN TRONG CÂU
- CÂU BỊ ĐỘNG DÙNG TỪ BỊ CÓ HÀM Ý ĐÁNH GIÁ TIÊU CỰC VỀ SỰ VIỆC
NÓI ĐẾN TRONG CÂU
I- CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
II- LUYỆN TẬP
DẶN DÕ
- VỀ NHÀ HỌC THUỘC GHI NHỚ.
- LÀM BÀI TẬP SỐ 3
- CHUẨN BỊ CHO GIỜ TIẾNG VIỆT SAU: DÙNG CỤM CHỦ - VỊ
ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

Top Download Ngữ Văn - Tiếng Việt

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản